17 marca 2009r. Stanisław Widocki, Kanclerz Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu oraz Katarzyna Oćwieja – Grądziel, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Ludwika I, podpisali umowę o współpracy w myśl której Miejska Biblioteka będzie pełniła również funkcję biblioteki uczelni.

 

WSHE zobowiązała się m.in.:

  • promować Bibliotekę wśród studentów oraz pracowników dydaktycznych,
  • zatrudnić jednego bibliotekarza,
  • przeznaczyć kwoty pieniężne na powiększenie zasobów bibliotecznych w postaci książek i czasopism niezbędnych w procesie dydaktycznym Uczelni,
  • udostępniać zbiory wszystkim czytelnikom na zasadach obowiązujących w regulaminie Miejskiej Biblioteki Publicznej,
  • zapewnić studentom, posiadającym aktualną legitymację WSHE, dostęp do całego księgozbioru

 

Miejska Biblioteka Publiczna

 

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNAlogo_mbp
IM. KSIĘCIA LUDWIKA I
W BRZEGU
49-300 Brzeg ul. Jana Pawła II 5
tel.077/ 416-9988; 077/404 7036, fax 077/404 7035
e-mail: mbp@brzeg.pl
www.biblioteka.brzeg.pl
NIP 747-11-10-743 , REGON 000286367
Miejska Biblioteka Publiczna funkcjonuje w Brzegu od 1947 r. Siedzibą biblioteki od 1970 r. jest budynek przy ul. Jana Pawła II 5 – tu znajduje się biblioteka centralna z wypożyczalnią i czytelniami.
Od października 2009 r. MBP pełni także funkcję biblioteki uczelnianej WSH-E.
Księgozbiór biblioteki na dzień 31 grudnia 2011 – 138.159 woluminów, w tym w bibliotece centralnej 63.096 woluminów (z tego 9.100 woluminów w czytelni popularnonaukowej do korzystania na miejscu). Informacje o zbiorach udzielane są na podstawie katalogu tradycyjnego i komputerowego.

Biblioteka Centralna :

Czynna od poniedziałku do piątku : 8.00 – 19.00 ;
W każdą sobotę 9.00 – 14.00

Wypożyczalnia

Wypożyczalnia (parter budynku) – udostępnia zbiory na zewnątrz oraz udziela informacji o zbiorach. Posiada bogaty księgozbiór z zakresy nauk społecznych, uzupełniany zgodnie z potrzebami i sugestiami studentów Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Katalog księgozbioru dostępny jest na stronie internetowej biblioteki www.biblioteka.brzeb.pl

Czytelnia

Czytelnia (I piętro) – oprócz książek popularnonaukowych, udostępnia także czasopisma (wykaz tytułów bieżących oraz archiwalnych na www.biblioteka.brzeg.pl ).
Rozbudowany jest księgozbiór z dziedzin: pedagogika, psychologia, socjologia, medycyna-higiena (tu m.in. medyczne i społeczne problemy uzależnień), praca-poradnictwo zawodowe, profilaktyka patologii społecznych. Studentom WSH-E Czytelnia pomaga w gromadzeniu, potrzebnej do nauki i pisania prac dyplomowych, bibliografii na podstawie zbiorów własnych oraz komputerowych baz Biblioteki Narodowej.
W czytelni znajduje się 8 miejsc do pracy (stoły, krzesła).
W czytelni wykonuje się usługi kserograficzne (odpłatnie) ze zbiorów własnych czytelni. Czytelnia prowadzi także usługę wypożyczeń międzybibliotecznych, w tym – z bibliotek zagranicznych (za pośrednictwem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu).
Czytelnia internetowa (I piętro budynku) – posiada 7 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu + 2 stanowiska do pracy przy laptopie z wykorzystaniem sieci internetowej czytelni. Dodatkowe usługi to : drukowanie, skanowanie materiałów z Internetu przygotowanych przez użytkowników podczas pracy w czytelni oraz przeglądanie i czytanie e-książek dostępnych w systemie IBUK (informacje na stronie www.biblioteka.brzeg.pl)
Struktura organizacyjna, godziny otwarcia, pracownicy: – informacje znajdują się na www.biblioteka.brzeg.pl

Katalog on-line

Indywidualne konsultacje w ramach przysposobienia bibliotecznego dla Studentów WSH-E w czytelni MBP (ul. Jana Pawła II 5 , I piętro)
  • Katalog księgozbioru – czyli, jakie książki i gdzie można wypożyczać;
  • Kartoteka Czytelni – czyli, jak wyszukać książki tematyczne i zrobić zestawienie bibliograficzne;
  • Bibliografia regionalna – czyli, jak sprawdzić kto i o czym pisał w lokalnych brzeskich czasopismach od 1999 r.
  • • Pomoc w gromadzeniu bibliografii do prac (w tym prac licencjackich) w oparciu o bazy Biblioteki Narodowej, NUKAT-u, Ka-Ro.
Zgłoszenia na konsultacje przyjmujemy bezpośrednio w czytelni lub telefoniczne 77 416 99 88.
Zarezerwuj dla siebie 30 minut z pracownikiem biblioteki, który objaśni zasady posługiwania się naszym katalogiem .