Dokumentalistyka konserwatorska

Dokumentalistyka konserwatorska

Absolwent uzyskuje niezbędną dla podjęcia pracy związanej z dokumentowaniem zabytków kultury materialnej

Start:
Październik 1, 2018
Czas trwania:
3 Lata

Kierunek

Historia
Potrzeby w zakresie ochrony zabytków kultury materialnej są ogromne.
Władze lokalne jak i służby konserwatorskie posiadają ograniczone możliwości w zakresie ich ochrony. Niezbędne jest kształcenie specjalistów, którzy mogliby wszczynać działania związane z rewitalizacją i ochroną zabytkowej architektury, budownictwa i innych obiektów.
Absolwent historii specjalności dokumentalistyka konserwatorska uzyskuje niezbędną dla podjęcia pracy związanej z dokumentowaniem zabytków kultury materialnej wiedzą w zakresie : historii architektury, wiedzy o zabytkach, prawnych aspektów ich ochrony, metodyki historycznych badań regionalnych, możliwości zagospodarowania i wykorzystywania obiektów zabytkowych, technik dokumentowania obiektów zabytkowych.
Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej wzrasta zainteresowanie ochroną dziedzictwa kulturowego kraju.
To daje nowe możliwości zatrudnienia absolwentów tej specjalności w administracji samorządowej, instytucjach `ochrony zabytków i muzealnictwie.

WSHE Brzeg

Adres: Piastowska 14, Brzeg
Telefon: 77 416 00 70