Filologia Angielsko-Rosyjska - specjalizacja nauczycielska

Filologia Angielsko-Rosyjska – specjalizacja nauczycielska

Ukończenie specjalizacji nauczycielskiej uprawnia do nauczania języków angielskiego oraz rosyjskiego we wszystkich typach szkół

Start:
Październik 1, 2018
Czas trwania:
3 Lata

Absolwenci otrzymują tytuł licencjata dwóch filologii. Ukończenie specjalizacji nauczycielskiej uprawnia do nauczania języków angielskiego oraz rosyjskiego we wszystkich typach szkół.
Studia trwają 7 semestrów (3,5 roku) i odbywają się wyłącznie w systemie stacjonarnym.
Studia filologiczne przygotowują do działania w wielu obszarach aktywności zawodowej. Ich absolwenci znajdują zatrudnienie nie tylko jako nauczyciele czy tłumacze, ale również jako dziennikarze, publicyści, animatorzy kultury oraz eksperci międzynarodowych instytucji.

WSHE Brzeg

Adres: Piastowska 14, Brzeg
Telefon: 77 416 00 70