Filologia Rosyjska - Przekładoznawcza

Filologia Rosyjska – Przekładoznawcza

Studenci wybierający tę specjalizację będą poznawać istniejące formy przekładu, np. tłumaczenia przysięgłe, specjalistyczne, audiowizualne, konferencyjne.

Start:
Październik 1, 2018
Czas trwania:
3 Lata
Specjalność tę tworzy blok przedmiotów teoretycznych i praktycznych zogniskowanych wokół zagadnień przekładoznawstwa.
Studenci poznają tutaj problemy szeroko pojętego transferu międzyjęzykowego, wpływu kultury na proces przekładu oraz funkcję przetłumaczonego tekstu w kulturze docelowej.
Niezbędnym uzupełnieniem tego bloku jest stylistyka porównawcza polsko-rosyjska, która pomaga w opanowaniu specyfiki tego procesu oraz w praktyce przekładu.
Studenci wybierający tę specjalizację będą poznawać istniejące formy przekładu, np. tłumaczenia przysięgłe, specjalistyczne, audiowizualne, konferencyjne.

WSHE Brzeg

Adres: Piastowska 14, Brzeg
Telefon: 77 416 00 70