Filologia Rosyjska - Język Biznesu

Filologia Rosyjska – Język Biznesu

Student zostanie w problematykę ekonomiczną, prawną, bankową, reklamową, która znajduje odzwierciedlenie w języku.

Start:
Październik 1, 2018
Czas trwania:
3 Lata
Głównym przedmiotem tej specjalizacji jest język biznesu, prowadzony w formie wykładów i ćwiczeń.
Ma on na celu wprowadzenie studenta w problematykę ekonomiczną, prawną, bankową, reklamową, społeczną i polityczną, która znajduje odzwierciedlenie w języku.
Pozostałe przedmioty szczegółowo omawiają poszczególne zagadnienia biznesu, co zapewnia studentowi orientację w tej sferze.
Nauka tutaj obejmuje analizę dokumentów używanych w handlu zagranicznym, sposobów płatności, systemu bankowego i ubezpieczeniowego oraz polityki ekonomicznej. Nacisk jest tutaj położony również na znajomość sposobów funkcjonowania firm, język negocjacji biznesowych oraz przekład dokumentów specjalistycznych.

WSHE Brzeg

Adres: Piastowska 14, Brzeg
Telefon: 77 416 00 70