Odnawialne Źródła Energii

oze

Start:
Październik 1, 2018

Kierunek

Pedagogika

Studia podyplomowe w zakresie Odnawialne Źródła Energii kierowane są do:

– nauczycieli, którzy chcą uzyskać uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE)
– nauczycieli, którzy rozpoczęli już karierę zawodową i chcą poszerzyć swoje kompetencje zwiększając atrakcyjność na rynku pracy uzyskując uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu
– nauczycieli przedmiotów zawodowych
– instruktorów praktycznej nauki zawodu
– pracowników oświaty zainteresowanych zdobyciem lub podwyższeniem swoich kwalifikacji z zakresu OZE.

Celem studiów podyplomowych jest specjalistyczne przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych na unikatowym kierunku z zakresu odnawialnych źródeł energii. Program nauczania, przygotowany przez wykwalifikowaną kadrę akademicką oraz doświadczonych fachowców praktycznych, skierowany jest do rozwoju kompetencji zawodowych nauczycieli przedmiotów technicznych.

Zajęcia odbywają się w weekendy w formie dwudniowych zjazdów. 2 semestry intensywnej nauki gwarantuje aktualną wiedzę, którą przekazujemy w formie wykładów, ćwiczeń i praktyk, których program zawarty jest w 19 przedmiotach.

Organizowane praktyki podczas, których studenci mogą nie tylko czerpać z wieloletniej praktyki wykładowców, ale mają również możliwość wymiany doświadczeń i opinii, trwają 60 godzin, na których studenci będą mogli doświadczyć na czym polega:

– lutowanie na twardo przy użyciu pałeczek lutowniczych ze srebrem
– standardowe lutowanie miękkie
– odzyskiwanie gazu z układu chłodniczego
– sprawdzanie szczelności układu chłodniczego
– nabicie układu chłodniczego
– wykonanie próżni w układzie chłodniczym
– zgrzewanie elektrooporowe
– zaciskanie rur typu „steel”
– zgrzewanie polifuzyjne
– badanie stężenie roztworu glikolowego
– gięcie rur chłodniczych
– montaż instalacji fotowolticznej typu „on grid” i „off grid”

Ukończenie Podyplomowych Studiów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii upoważnia absolwentów do nauczania przedmiotów związanych z odnawialnymi źródłami energii, techniką urządzeń i systemów we wszystkich typach szkół, w szkolnictwie zarówno stopnia podstawowego, średniego jak i zawodowego. Uzyskana umiejętność wykorzystywania najnowocześniejszych narzędzi multimedialnych gwarantuje nauczanie każdej grupy wiekowej na najwyższym poziomie.
Zdobyta wiedza oraz umiejętności praktyczne przydatne są na stanowiskach związanych z energetyką oraz systemami grzewczymi czy dotacjami zarówno w firmach usługowych, sprzedażowych, szkoleniowych, konsultingowych czy doradczych jak i instytucjach budżetowych.

WSHE Brzeg

Adres: Piastowska 14, Brzeg
Telefon: 77 416 00 70