Profilaktyka niedostosowania społecznego i opieka socjalna

Profilaktyka niedostosowania społecznego i opieka socjalna

Absolwent studiów uzyskuje wiedzę z zakresu psychologii społecznej i socjologii wychowania.

Start:
Październik 1, 2018
Czas trwania:
3 Lata

Kierunek

Pedagogika
Studia na bloku fakultatywnym profilaktyka niedostosowania społecznego i opieka socjalna trwają trzy lata (sześć semestrów), stanowią formę wyższych studiów zawodowych i kończą się obroną pracy licencjackiej.
Absolwent studiów uzyskuje tytuł licencjata w zakresie pedagogiki i oprócz wiedzy podstawowej wzbogacony jest wiedzą z zakresu psychologii społecznej i socjologii wychowania, ma przygotowanie pedagoga społecznego nastawionego na pracę zapobiegawczą w środowisku wychowawczym.
Wyposażony jest w niezbędną wiedzę o istotnych mechanizmach socjalizacji i wychowania w środowisku rodzinnym i lokalnym oraz umiejętność wykorzystania tej wiedzy do analizy przyczyn nieprawidłowości w odniesieniu do przypadków indywidualnych i małych grup.
Przygotowany jest do planowania i organizowania właściwych form pomocy jednostce i rodzinie. Istotą jego działalności zawodowej jest prewencja w zakresie zachowań z pogranicza patologii. Umie nawiązywać kontakt jednostek z właściwymi dla niej instytucjami pomocowymi.
Dobrze odnajduje się w pracy pedagoga w środowisku rodzin niewydolnych wychowawczo, w sytuacjach pracy z nieformalnymi grupami młodzieżowymi, jako wychowawca – opiekun w różnego typu świetlicach dziecięco – młodzieżowych i instytucjach opiekuńczo – wychowawczych.
Posiada także merytoryczne przygotowanie do pracy w instytucjach pomocy społecznej oraz roli kuratora nieletnich i rodziny.

WSHE Brzeg

Adres: Piastowska 14, Brzeg
Telefon: 77 416 00 70