Profilaktyka psychopedagogiczna z elementami terapii

krzesla

Absolwent będzie posiadał wiedzę teoretyczną i empiryczną z zakresu pod-stawowych działów psychologii i profilaktyki psychopedagogicznej.

Start:
Październik 1, 2020
Czas trwania:
3 Lata

Kierunek

Pedagogika

Absolwent o specjalności Profilaktyka psychopedagogiczna z elementami terapii, po ukończeniu 3-letnich studiów licencjackich będzie posiadał wiedzę teoretyczną i empiryczną z zakresu pod-stawowych działów psychologii i profilaktyki psychopedagogicznej (psychologii ogólnej, rozwoju, społecznej, klinicznej, wychowawczej, różnic indywidualnych, komunikacji, terapii pedagogicznej).

Będzie posiadał podstawowe umiejętności praktyczne psychologiczne i pedagogiczne umożliwiające podejmowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych, prewencyjnych, w zakresie promocji zdrowia itp. uczestniczył aktywnie w tworzeniu, wspieraniu oraz realizacji programów profilaktycznych i terapeutycznych w obszarach wymagających interwencji psychopedagogicznej, umiał rozwijać zdolności do wzbogacania swojej wiedzy i umiejętności z zakresu profilaktyki psychopedagogicznej oraz doskonalić swoje kompetencje w tej dziedzinie.

Absolwent po uzyskaniu tytułu licencjata może być zatrudniony w placówkach typu: ośrodki wychowawcze, ośrodki terapii zajęciowej, ośrodki psychoprofilaktyki środowiskowej, młodzieżowe ośrodki adaptacji społecznej, świetlice terapeutyczne -pogotowia opiekuńcze, ośrodki dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych, domy pomocy społecznej, szpitale.

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu

Adres: Piastowska 14, 49-300 Brzeg
Telefon: 77 416 00 70
dziekanat@wshe.edu.pl, rektorat@wshe.edu.pl