Filologia Angielska - specjalizacja nauczycielska

Filologia Angielska – specjalizacja nauczycielska

Start:
Październik 1, 2019
Czas trwania:
3 Lata

Ukończenie specjalizacji nauczycielskiej uprawnia do nauczania języka angielskiego we wszystkich typach szkół. Studia trwają 6 semestrów (3 lata).
Studia filologiczne przygotowują do działania w wielu obszarach aktywności zawodowej. Ich absolwenci znajdują zatrudnienie nie tylko jako nauczyciele czy tłumacze, ale również jako dziennikarze, publicyści, animatorzy kultury oraz eksperci międzynarodowych instytucji.

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu

Adres: Piastowska 14, 49-300 Brzeg
Telefon: 77 416 00 70