UWAGA!!
Zmiana godzin pracy dziekanatu w m-cu sierpniu:

w dniach 01-15.08.2016r. w godz. 9.00 – 14.00
w dniach 16-31.08.2016r. w godz. 9.00 – 15.00

Jednostki organizacyjne:
  • Dziekanat: 77 416 00 70 wewnętrzny 21 Email: dziekanat@wshe.edu.pl
  • Studia Podyplomowe i Rektorat: 77 416 00 70 wewnętrzny 22 Email: rektorat@wshe.edu.pl
  • Administracja: 77 416 00 70 wewnętrzny 24 Email: administracja@wshe.edu.pl
  • Kadry i Kwestura: 77 416 00 70 wewnętrzny 23 Email: kadry@wshe.edu.pl kwestor@wshe.edu.pl
FAX:
wewnętrzny 20
Nr rachunku bankowego:
Bank Zachodni WBK O/Opole
07 1090 2138 0000 0001 1407 9525