Godziny pracy dziekanatu

Godziny pracy dziekanatu

W dniach

01 lipca do 15 sierpnia 2017r.

dziekanat czynny

w godz. 9.00 – 14.30