Inauguracja roku akademickiego 2015/2016

Inauguracja roku akademickiego 2015/2016

W piątek, tj. 16 października o godzinie 12.00 w Muzeum Piastów Śląskich miała miejsce uroczysta inauguracja roku akademickiego 2015/2016. Obecnością swoją zaszczycili zarówno przedstawiciele województwa, powiatu oraz miasta jak również opolskich i wrocławskich uczelni.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego, tradycyjnie wszystkich gości powitał kanclerz WSH-E Stanisław Widocki. W obliczu tragedii, jaka miała miejsce w bydgoskiej uczelni, minuta ciszy uczczono pamięć ofiar.

Następnie głos zabrała pani rektor dr Aleksandra Aszkiełowicz, która m.in. podkreśliła rolę jaką odgrywa brzeska uczelnia dla lokalnej społeczności.

W obecności sztandaru WSH-E nastąpiła również uroczysta immatrykulacja studentów I roku, którzy złożyli przysięgę, zobowiązując się przede wszystkim do sumiennego studiowania.

Inauguracje zakończył wykład dr Grzegorza Straucholda z Instytutu Historii Uniwersytetu Wrocławskiego, na temat Niemcy-Polacy-Ślązacy, czyli jak to w XX wieku na Śląsku bywało oraz tradycyjnie hymn Gaudeamus Igitur.