Konsultacje w roku akademickim 2018/2019

  • Rektor dr Aleksandra Aszkiełowicz – piątek
  • Prorektor prof. zw. dr hab Krystyna Ferenz – sobota
  • Dziekan dr Bogusława Łuków-Turkowska – piątek, sobota
  • Kanclerz mgr Stanisław Widocki – poniedziałek-piątek

Konsultacje pozostałej kadry dydaktycznej odbywają się przed zajęciami i po zajęciach.