Marek Stajszczyk

Marek Stajszczyk – miłośnik przyrody, obrońca nienaruszalności środowiska naturalnego dla zachowania fauny i flory – 13.01. b. r. na spotkaniu ze słuchaczami UTW w interesujący i poglądowy sposób podzielił się wiedzą ornitologiczną z życia orłów i orłów bielików, także innych dużych ptaków, n. p. kruków, jastrzębi i krogulców Niektóre z nich zimują w dolinie Odry.
Prelekcja interesująca, wzbogacona licznymi zdjęciami