Pogadanka: „Miłość w jej różnych aspektach”

Pogadanka: „Miłość w jej różnych aspektach”

Dziekan WSH-E w Brzegu dr Walentyna Wnuk przeprowadziła pogadankę na temat: „Miłość w jej różnych aspektach”. Zaprezentowała aktualny stan wiedzy popularno – naukowej z uwzględnieniem osobistych przemyśleń i uwag seniorów dotyczący uczucia miłości.

Podjęła próbę zdefiniowania, czym jest to uczucie w stosunkach międzyludzkich oraz dokonała jego klasyfikacji, tudzież sposobów wyrażania przeżywanych emocji. Człowiek rozwiązuje generalnie problem swej samotności dzięki przeżywanym uczuciom.

Okazywanie uczucia odbywa się poprzez słowo mówione i pisane, przyjazne gesty, bliskość cielesną. Ze względu na atrakcyjność tematu i sposób jego zaprezentowania spotkanie było niezwykle interesujące.