Prelekcja p.t.” Kryzys chrześcijańskiego świętowania niedzieli”

12.01.2012r. ks. prof. Helmut Sobeczko z Wydz. Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego wygłosił dla słuchaczy UTW prelekcję p.t.” Kryzys chrześcijańskiego świętowania niedzieli”. Skupił się m. in. na wątkach :
  • niedzielne świętowanie elementem kultury chrześcijańskiej,
  • wyniki statystyczne z udziału wiernych we mszy świętej,
  • cztery typy niedziel jako główne podstawy świętowania,
  • niedziela dniem integracji i miłości rodzinnej,
  • przyczyny kryzysu świętowania niedziel.
Prelekcja ciekawa, rozszerzyła wiedzę uczestników o religijno – biblijnych aspektach uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii.