Punkt rekrutacyjno – informacyjny w Strzelinie
Adres: Budynek gimnazjum nr 2,Plac 1 Maja 10, 57-100 Strzelin

Telefon: 606 506 286