Spowalnianie procesów starzenia się

Spowalnianie procesów starzenia się

Gerontolog Zbigniew Kuśnierz na spotkaniu ze słuchaczami omówił temat „Spowalnianie procesów starzenia się”. Uwzględnił m. in. dotychczasowy stan wiedzy naukowej o procesach starzenia się ; dokonał podziału na wiek kalendarzowy i biologiczny, podał cechy wieku biologicznego; wskazał czynniki wpływające na stan zdrowia, symptomy chorego organizmu, sposoby rewitalizacji ciała i psychiki, destrukcyjna rola gniewu, jak zdrowo się odżywiać, by zachować dobrą kondycję.

Prelegent treścią wypowiedzi oraz sposobem przekazu wzbudził duże zainteresowanie.