Kierunki Studiów Podyplomowych:

 1. Arteterapia w edukacji – Edycja IV
 2. Bibliotekoznawstwo – Edycja XIII
 3. Diagnoza i terapia pedagogiczna – Edycja XIV
 4. Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość- Edycja IX
 5. Edukacja dla bezpieczeństwa. status szkolnego koordynatora ds. bezpieczeństwa – Edycja IX
 6. Edukacja elementarna – wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna – Edycja XV
 7. Edukacja i wspomaganie dziecka z autyzmem, zespołem aspergera – Edycja III
 8. Edukacja muzyczna i plastyczna w szkole podstawowej i w gimnazjum – Edycja XIII
 9. Edukacja, terapia i rehabilitacja dzieci z porażeniem mózgowym – Nowość
 10. Historia – Edycja IX
 11. Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej – Edycja XV
 12. Język niemiecki w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej – Edycja III
 13. Język polski – Edycja VI
 14. Logopedia – Edycja III
 15. Logopedia przedszkolna i szkolna – Edycja XII
 16. Neurologopedia – Nowość
 17. Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – Edycja XV
 18. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym – Edycja VIII
 19. Przygotowanie pedagogiczne – Edycja XIII
 20. Psychologia kliniczna dla nauczycieli – Edycja II
 21. Resocjalizacja i socjoterapia – Edycja X
 22. Surdopedagogika – Edycja II
 23. Terapia zajęciowa – Edycja IV
 24. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – Edycja IV
 25. Wiedza o społeczeństwie z integracją europejską – Edycja VIII
 26. Wychowanie do życia w rodzinie – Edycja VI
 27. Zarządzanie oświatą – Edycja XIII
 28. Profilaktyka, terapia uzależnień – Nowość
 29. Retoryka funkcyjna, emisja i rehabilitacja głosu – Edycja II
 30. Rewalidacja osób z tyflodysfunkcją
 31. Wspomaganie osób z autyzmem i Aspergerem
 32. Zarządzanie procesowe organizacją
 33. Odnawialne Źródła Energii

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą dydaktyczną Podyplomowego Centrum Kształcenia Ustawicznego ANDRAGOGlogo_andragog