Studiuj za darmo

Uczelnia objęta jest Systemem Stypendialnym z MNiSzW – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.z 30.08.2005r).

Pomoc materialna

Pomoc materialna dla studentów studiów zaocznych na rok akademicki 2018/2019.
  • stypendium socjalne
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • stypendium Rektora dla najlepszych studentów
  • stypendia ministra za osiągnięcia w nauce
  • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe
  • zapomoga losowa.

WAŻNE!

Wnioski stypendialne na rok akademicki 2018/2019 należy złożyć do 31.10.2018r.

Dochód na jedną osobę w rodzinie nie może przekroczyć 1051,70 zł netto (obowiązują zaświadczenia o dochodach wszystkich członków rodziny z Urzędu Skarbowego za 2017r i zaświadczenie z ZUS o wysokości składek za 2017r. wszystkich członków rodziny).

Do każdego wniosku stypendialnego należy dołączyć Oświadczenie dot. przekazywania stypendium

Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski.

Wnioski do pobrania – tutaj.