Pedagogika

Kierunek Nazwa specjalizacji Czas trwania Data rozpoczęcia
Pedagogika Odnawialne Źródła Energii Październik 1, 2017
Pedagogika Poradnictwo i Coaching Karier 3 lata Październik 1, 2017
Pedagogika Pedagogika kultury i mediów 3 Lata Październik 1, 2017
Pedagogika Asystent rodziny 3 Lata Październik 1, 2017
Pedagogika Pedagogika małego dziecka z elementami logopedii (żłobkowa) 3 Lata Październik 1, 2017
Pedagogika Pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną 3 Lata Październik 1, 2017
Pedagogika Profilaktyka niedostosowania społecznego i opieka socjalna 3 Lata Październik 1, 2017
Pedagogika Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 3 Lata Październik 1, 2017
Strona 1 z 212

WSHE Brzeg

Adres: Młynarska 12, Brzeg
Telefon: 77 416 00 70