Pedagogika

Kierunek Nazwa specjalizacji Czas trwania Data rozpoczęcia
Pedagogika Poradnictwo i Coaching Karier 3 lata Październik 1, 2018
Pedagogika Pedagogika kultury i mediów 3 Lata Październik 1, 2018
Pedagogika Asystent rodziny 3 Lata Październik 1, 2018
Pedagogika Pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną 3 Lata Październik 1, 2018
Pedagogika Profilaktyka niedostosowania społecznego i opieka socjalna 3 Lata Październik 1, 2018
Pedagogika Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 3 Lata Październik 1, 2018
Pedagogika Profilaktyka psychopedagogiczna z elementami terapii 3 Lata Październik 1, 2018
Pedagogika Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową 3 lata Październik 1, 2018

WSHE Brzeg

Adres: Piastowska 14, Brzeg
Telefon: 77 416 00 70