WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI EUROREGIONALNEJ
im. Alcide De Gasperi
w JÓZEFOWIE

Studia drugiego stopnia prowadzone są na kierunku pedagogika, w proponowanych specjalnościach:
 • pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną z terapią pedagogiczną
 • pedagogika resocjalizacyjna z sądową

CZESNE NA ROK 2015/2016

 

 • WPISOWE 200 zł – płatne przy składaniu dokumentów na numer konta
  BZ WBK 07 1090 2138 0000 0001 1407 9525
 • CZESNE – 3330 zł
  • I rata 600 zł – do 30 września na konto BZ WBK 07 1090 2138 0000 0001 1407 9525
   pozostałe raty płatne na konto 15 10201127 0000 1702 0208 8383
  • II rata 680 zł – do 15 listopada
  • III rata 680 zł – do 15 stycznia
  • IV rata 680 zł- do 15 marca
  • V rata 690 zł – do 15 maja
Terminarz zajęć w semestrze zimowym na rok akademicki 2015/2016:
  23-24-25 październik 2015 r.
        27-28-29 listopad 2015 r.
        11-12-13 grudzień 2016 r.
           15-16-17 styczeń 2016 r.
         29-30-31 styczeń 2016 r.