Władze Uczelni

  • Rektor: prof. zw. dr hab. Krystyna Ferenz
  • Prorektor d/s ogólnych: dr Aleksandra Aszkiełowicz
  • Dziekan: dr Bogusława Łuków-Turkowska
  • Kanclerz: mgr Stanisław Widocki
  • Z-ca Kanclerza: mgr Mateusz Widocki

Kolegium Rektorskie

  • Rektor: prof. zw. dr hab. Krystyna Ferenz
  • Prorektor d/s ogólnych: dr Aleksandra Aszkiełowicz
  • Dziekan: dr Bogusława Łuków-Turkowska
  • Kanclerz: mgr Stanisław Widocki
  • Z-ca Kanclerza: mgr Mateusz Widocki