Wykład dra Tomasza Frąckowiaka na temat struktury i rodzajów pamięci

Wykład dra Tomasza Frąckowiaka na temat struktury i rodzajów pamięci

W ramach cyklicznych spotkań z ciekawymi ludźmi słuchacze BS UTW 2 grudnia b.r. wysłuchali wykładu dra T. Frąckowiaka na temat pamięci.
Wykładowca w swym wystąpieniu skoncentrował się na strukturze pamięci i jej rodzajach. Słuchacze dowiedzieli się o pamięci autobiograficznej dotyczącej zdarzeń z własnego życia, o amnezji dziecięcej i pourazowej, o fudze dysocjacyjnej(Agatha Christie przez 11 dni nie wiedziała co robi).

Dalsza część wykładu dotyczyła reminiscencji oraz pamięci fleszowej oraz roli aktywności fizycznej w utrzymaniu wysokiej sprawności pamięciowej ludzi po 60 roku życia. Należy sądzić, iż przekazane słuchaczom wiadomości pomogą im w pracy nad sprawnością własnej pamięci.