Asystent rodziny

wychowawcza

Absolwent 3-letnich studiów o specjalności Asystent rodziny będzie przygotowany wielostronnie do pracy z rodziną w warunkach różnych utrudnień.

Start:
Październik 1, 2018
Czas trwania:
3 Lata

Kierunek

Pedagogika
Absolwent 3-letnich studiów o specjalności Asystent rodziny będzie przygotowany wielostronnie do pracy z rodziną w warunkach różnych utrudnień.
Podstawą kwalifikacji specjalistycznych będzie pogłębiona wiedza z zakresu pedagogiki, socjologii rodziny oraz poradnictwa wychowawczo – rodzinnego.
W czasie studiów uzyska niezbędną wiedzę o mechanizmach niedostosowania społecznego i patologii, wiedzę z zakresu psychologii klinicznej oraz pedagogiki specjalnej i terapeutycznej. Pomoże to w zrozumieniu problemów rodziny i właściwym doborze form pomocy.
Kompetencje w zakresie wiedzy, umiejętności i dyspozycji osobowościowych czynią go właściwym pracownikiem na stanowiskach : opiekun rodziny niewydolnej wychowawczo, asystent rodzin zastępczych, asystent w pogotowiu opiekuńczo-rodzinnym, pracownik służb socjalnych związanych z rodziną oraz kurator sądowy.

 

WSHE Brzeg

Adres: Piastowska 14, Brzeg
Telefon: 77 416 00 70