Świetlica socjoterapetyczna przy WSHE w Brzegu

Świetlica Socjoterapeutyczna przy WSHE ma swoją siedzibę w gmachu Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu. Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu: w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 15:00-18:00 (chwilowo w piątki w godz. 16:00-18:00).

Świetlica rozpoczęła swoją działalność 2 lutego 2004 roku. Opiekę merytoryczną nad Świetlicą sprawuje dr Bogusława Łuków-Turkowska – dziekan WSH-E w Brzegu, socjoterapeuta, psychoterapeuta (orientacja psychodynamiczna),adiunkt w WSHE. Wychowawcze funkcje pełnią: mgr Małgorzata Szyrwińska – pedagog,socjoterapeuta oraz mgr Anna Górecka – pedagog wczesnoszkolny.

Pracę osób działających w Świetlicy wspomagają wolontariusze i odbywający praktykę studenci WSHE. Zajęcia odbywające się w świetlicy adresowane są do dzieci w wieku 7-15 lat. Do udziału w zajęciach zapraszanych jest ok. 15 dzieci.
Główne zadania Świetlicy to:

  • wspomaganie wszechstronnego rozwoju przy wykorzystaniu zajęć dydaktycznych, gier i zabaw zespołowych,
  • organizowanie zajęć wyrównawczych dla dzieci mających trudności w nauce,
  • rozwijanie uzdolnień wychowanków poprzez tworzenie grup zainteresowań,
  • wychowanie w duchu ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego, koleżeńskiego.

Świetlica jest sponsorowana głównie przez WSHE, ale w kosztach partycypuje regularnie Urząd Miasta oraz sponsorzy, co jest nieocenionym wsparciem i pozwala realizować wiele ambitnych planów pracowników Świetlicy. W bieżącym roku szkolnym planowane są min. wycieczki do Wrocławskich instytucji kulturalnych, wyjścia do brzeskiego Aquaparku, huczna organizacja imprez okolicznościowych. Odbyły się tradycyjne Andrzejki, Mikołajki, Wigilia, Walentynki. Dzieci, dzięki wsparciu Urzędu Miasta i hojności sponsorów na co dzień i od święta korzystają z wielu atrakcji – w okresie Świąt Bożo-Narodzeniowych zostały obdarowane „worami prezentów”.