Konsultacje w roku akademickim 2020/2021

  • Rektor – prof. zw. dr hab. Krystyna Ferenz – wybrane piątki i soboty
  • Dziekan – dr Bogusława Łuków – Turkowska – wybrane piątki i soboty
  •  Prorektor – dr Aleksandra Aszkiełowicz – wtorek i czwartek w godz. 10.00 – 14.00
  • Prodziekan – dr Aneta Ratajek – środa w godz 10.00 – 13.30

Konsultacje pozostałej kadry dydaktycznej odbywają się przed zajęciami i po zajęciach.