Wiadomości

Wykład dra Tomasza Frąckowiaka na temat struktury i rodzajów pamięci

W ramach cyklicznych spotkań z ciekawymi ludźmi słuchacze BS UTW 2 grudnia b.r. wysłuchali wykładu dra T. Frąckowiaka na temat pamięci. Wykładowca w swym wystąpieniu skoncentrował się na strukturze pamięci i jej rodzajach. Słuchacze dowiedzieli się o pamięci autobiograficznej dotyczącej zdarzeń z własnego życia, o amnezji dziecięcej i pourazowej, o fudze dysocjacyjnej(Agatha Christie przez 11 […]

“Odżywianie wg pór roku” – Jolanta Korjat

Pani Jolanta Korjat – lekarz stomatolog , z zamiłowania pasjonatka medycyny naturalnej – zdrowego odżywiania spotkała się ze słuchaczami UTW na pogadance n.t.” Odżywianie wg pór roku”. Wykład uzupełniany był podawaniem przepisów na niektóre potrawy, które wydawały się proste w przygotowaniu – wystarczy tylko trochę chęci, aby się smacznie i zdrowo odżywiać. Musimy pamiętać, że […]

“Przywracanie prawidłowych przepływów w organizmie” – Robert Stanisławek

Spotkanie słuchaczy UTW z panem Robertem Stanisławkiem – terapeutą akupunktury na temat ”Przywracanie prawidłowych przepływów w organizmie”. Pan R. Stanisławek wyjaśnił podstawowe zasady działania akupunktury; wymienił jakie choroby można wyleczyć stosując akupunkturę, a jakie wspomóc. Słuchacze z zainteresowaniem wysłuchali pogadanki .

Wykład pt: ”Pokarm dla mózgu” – Zbigniew Kuśnierz

Wykład mgr Zbigniewa Kuśnierza pt: ”Pokarm dla mózgu” Prawidłowe odżywianie, ruch na świeżym powietrzu poprawia jego funkcjonowanie, a co za tym idzie także całego organizmu. Żyć tak jak mówi dr Jackson: „Nigdy nie chorować-to nie znaczy żyć wiecznie, lecz to znaczy zawsze czuć się dobrze, dopóki się żyje, i to znaczy, że śmierć przychodzi cicho […]

Spowalnianie procesów starzenia się

Gerontolog Zbigniew Kuśnierz na spotkaniu ze słuchaczami omówił temat „Spowalnianie procesów starzenia się”. Uwzględnił m. in. dotychczasowy stan wiedzy naukowej o procesach starzenia się ; dokonał podziału na wiek kalendarzowy i biologiczny, podał cechy wieku biologicznego; wskazał czynniki wpływające na stan zdrowia, symptomy chorego organizmu, sposoby rewitalizacji ciała i psychiki, destrukcyjna rola gniewu, jak zdrowo […]

Finlandia

Kol. Jadwiga Miśków podzieliła się swymi wrażeniami z kilkudniowego pobytu w Finlandii oraz zdobytą wiedzą na temat budowanej tam elektrowni jądrowej. Pogadanka dostarczyła cennej wiedzy merytorycznej zarówno o elektrowni jak i uroczych krajobrazach, przyrodzie, zorzy polarnej , architekturze oraz ludziach niezwykle przyjaźnie traktujących obcokrajowców. Wielkie dzięki za przekaz filmowy z Helsinek, Turku i innych miejscowości, […]

Pogadanka: “Miłość w jej różnych aspektach”

Dziekan WSH-E w Brzegu dr Walentyna Wnuk przeprowadziła pogadankę na temat: „Miłość w jej różnych aspektach”. Zaprezentowała aktualny stan wiedzy popularno – naukowej z uwzględnieniem osobistych przemyśleń i uwag seniorów dotyczący uczucia miłości. Podjęła próbę zdefiniowania, czym jest to uczucie w stosunkach międzyludzkich oraz dokonała jego klasyfikacji, tudzież sposobów wyrażania przeżywanych emocji. Człowiek rozwiązuje generalnie […]

Kulisy wielkiego sportu

Kol. Bogdan Nowacki w swej pogadance zapoznał słuchaczy z osobistymi doświadczeniami z dziedziny sportu i nie tylko. Sam będąc w młodości zawodnikiem poznał kulisy wielkiego sportu, przeżył chwile satysfakcji z osiągnięć, nauczał w szkole wychowania fizycznego, wyjeżdżał z młodzieżą na liczne imprezy sportowe i obozy, a jako działacz sportowy zgromadził ogrom wiedzy, którą podzielił się […]

Dysfunkcje układu ruchu

dr Dawid Bączkiewicz, lekarz rehabilitant omówił temat: ”Dysfunkcje układu ruchu”, w tym dolegliwości dotyczące kręgosłupa. Temat wzbudził zainteresowanie swoją aktualnością w środowisku ludzi starszych, bowiem schorzenia typu ruchowego dokuczają szczególnie ludziom starszym. Dr D. Bączkiewicz wymienił i omówił przyczyny powstawania niesprawności i dolegliwości, w tym schorzeń kręgosłupa. Udzielił też porad praktycznych w zakresie ćwiczeń, które […]