Biuro Karier Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu stanowi wsparcie studentów oraz absolwentów WSHE w Brzegu. Naszym nadrzędnym celem jest pomoc w znalezieniu ofert pracy oraz w dalszym rozwoju ścieżki zawodowej naszych studentów.

Działalność biura jest zróżnicowana i opiera się zarówno na zaspakajaniu potrzeb studentów i absolwentów WSHE w Brzegu poszukujących zatrudnienia, jak i na współpracy z pracodawcami w poszukiwaniu wykwalifikowanej kadry. Pracodawcom dajemy również możliwość zaistnienia w świadomości studentów jeszcze podczas pobierania przez nich nauki, tak aby w przyszłości to właśnie prowadzona przez nich działalność mogła stanowić początek ścieżki zawodowej naszych podopiecznych.

Biuro Karier Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu organizuje również bezpośrednie spotkania z fachowcami w dziedzinie rynku pracy, wykładowcami oraz przedstawicielami pracodawców.

Oferta biura skierowana do studentów i absolwentów WSHE w Brzegu

 • udostępnianie ofert pracy, staży zawodowych i praktyk studenckich
 • udostępnianie ofert pracodawców
 • kompletna pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych
 • udostępnianie materiałów promocyjnych i informacyjnych Biura Karier WSHE w Brzegu (prasa, broszury, foldery, literatura fachowa itp.)
 • udostępnianie materiałów promocyjnych i reklamowych pracodawców

Oferta biura skierowana do kandydatów na studia

 • udzielanie informacji o zasadach rekrutacji do WSHE w Brzegu
 • udostępnianie materiałów promocyjnych z ofertą dydaktyczną WSHE w Brzegu
 • udostępnianie kompletu formularzy rekrutacyjnych,
 • przyjmowanie dokumentów na studia
 • kompleksowe informacje dotyczące sylwetki absolwenta

Oferta biura skierowane do pracodawców

 • udostępnianie studentom i absolwentom uzyskanych od pracodawców ofert pracy, staży zawodowych oraz praktyk studenckich w Biurze Karier WSHE w Brzegu
 • możliwość organizowania spotkań informacyjnych ze studentami WSHE w Brzegu

Kontakt

Biuro Karier Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Brzegu

Piastowska 14, 49-300 Brzeg.

tel. 77 416 00 70