Czesne za studia I stopnia:

  • 10 rat po 330 zł – 3300zł
  • 6 rat po 530 zł – 3180 zł
  • 2 raty po 1500 zł – 3000 zł
  • 1 rata – 2700 zł (wliczono w cenę: przy wpłacie całości czesnego obowiązuje dodatkowa zniżka w wysokości 300 zł – stała oferta)
  • Przy zapisie uczelnia pobiera opłatę w wysokości 100 zł na poczet czesnego

Maksymalna wartość zniżek wynosi 800 zł, możliwie najniższa kwota czesnego za 1 rok wynosi 2200 zł.

Wakacyjna promocja obowiązująca do 31.08.2020 r. – przy zapisaniu się na studia zniżka wynosi 500 zł.

Czesne za studia II stopnia – 3500 zł płatne w dwóch lub w sześciu ratach.

 Lista specjalności:
Kierunek Nazwa specjalizacji Czas trwania Data rozpoczęcia
Asystent rodziny i edukator osób starszych 3 Lata Październik 1, 2020
Doradztwo zawodowe z podstawami przedsiębiorczości 3 Lata Październik 1, 2020
Edukacja małego dziecka z animacją czasu wolnego 3 lata Październik 1, 2020
Pedagogika kultury i mediów 3 Lata Październik 1, 2020
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną 3 Lata Październik 1, 2020
Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową 3 lata Październik 1, 2020
Poradnictwo kariery i coaching 3 lata Październik 1, 2020
Profilaktyka psychopedagogiczna z elementami terapii 3 Lata Październik 1, 2020