Wakacyjna Promocja – zaoszczędź nawet 1000 zł!!!
Przy zapisaniu się na studia do 30.09.2021 r. zniżka w wysokości 700 zł.
Maksymalna wartość zniżek wynosi 1000 zł (zapisanie się na studia do 30.09.2021 r. oraz jednorazowa wpłata czesnego za I rok), w tym przypadku kwota czesnego za I rok wynosi 2000 zł.

Czesne za studia I stopnia:

  • 10 rat po 330 zł – 3300zł
  • 6 rat po 530 zł – 3180 zł
  • 2 raty po 1500 zł – 3000 zł
  • 1 rata – 2700 zł (przy wpłacie całości czesnego obowiązuje zniżka w wysokości 300 zł – stała oferta)
  • Przy zapisie uczelnia pobiera opłatę w wysokości 100 zł na poczet czesnego

Czesne za studia II stopnia – 3500 zł płatne w dwóch lub w sześciu ratach.

 Lista specjalności:
Kierunek Nazwa specjalizacji Czas trwania Data rozpoczęcia
Asystent rodziny i edukator osób starszych 3 Lata Październik 1, 2021
Doradztwo zawodowe z podstawami przedsiębiorczości 3 Lata Październik 1, 2021
Edukacja małego dziecka z animacją czasu wolnego 3 lata Październik 1, 2021
Pedagogika kultury i mediów 3 Lata Październik 1, 2021
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną 3 Lata Październik 1, 2021
Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową 3 lata Październik 1, 2021
Poradnictwo kariery i coaching 3 lata Październik 1, 2021
Profilaktyka psychopedagogiczna z elementami terapii 3 Lata Październik 1, 2021