W środę 29 lutego 2012r. odbyło się kolejne spotkanie poświęcone poezji Czesława Miłosza. Wykład pt. „Czesława Miłosza powroty” wygłosił znany brzeski polonista Stanisław Włostowski, który podzielił się swoimi refleksjami na temat powojennej twórczości poety.
W wykładzie licznie uczestniczyli uczniowie brzeskich szkół, słuchacze UTW oraz mieszkańcy Brzegu.


We wtorek 8.11.2011r. o godz. 10.00 w Sali koncertowej Muzeum Piastów Śląskich mieliśmy okazję wysłuchać wykładu Stanisława Włostowskiego „Miejsca nawiedzone, w bok od głównej drogi – o poezji Czesława Miłosza”.
Wykład obejmował następujące zagadnienia: Poeta z Litwy; Niezniewolony umysł; Powrót do Ameryki; Poeta Laureatus; Pan da siłę swojemu ludowi …; Cracovia urbs celeberrima.
Sala zapełniła się miłośnikami poezji Miłosza – wykładu wysłuchała młodzież I LO w Brzegu, słuchacze UTW oraz licznie przybyli mieszkańcy Brzegu.


Obywatelstwo Unii Europejskiej
W poniedziałek 18 kwietnia 2011 o godzinie 11.00 odbyło się pierwsze spotkanie w ramach nowego cyklu spotkań„Muzealne wykłady naukowe”, organizowanych wspólnie przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu oraz Muzeum Piastów Śląskich.
Tym razem swoimi refleksjami podzielił się z nami prawnik prof. dr hab. Stefan Marek Grochalski – prorektor ds. kształcenia i studentów Uniwersytetu Opolskiego, specjalizujący się w prawie międzynarodowym, prawie wspólnotowym i stosunkach międzynarodowych.
Jego praca naukowa skupia się wokół problemów globalnych współczesnego świata, instytucji obywatelstwa Unii Europejskiej, suwerenności współczesnych państw, zagadnień dotyczących prawno-międzynarodowej regulacji przestrzeni kosmicznej, problemów prawnych współpracy transgranicznej. Warto podkreślić, iż profesor Grochalski jest rodowitym brzeżaninem, absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu.
W poniedziałek 18.04. 2011 o godz. 11.00 w sali koncertowej Muzeum Piastów Śląskich mieliśmy okazję wysłuchać Jego rozważań na temat: Obywatelstwo Unii Europejskiej
Dowiedzieliśmy się więcej o zupełnie nieznanej nam instytucji obywatelstwa w kontekście obywatelstwa Unii Europejskiej jako nowej kategorii prawnej. Profesor ukazał podmiotowe i przedmiotowe znaczenie owego obywatelstwa w kontekście znoszenia granic pomiędzy państwami Unii. Dzięki temu poznaliśmy nasze nowe uprawnienia z tytułu przynależności do Unii Europejskiej.