Sztandar WSH-Esztandar

W roku 2011 Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Brzegu obchodziła 10–lecie swojego istnienia. Przez ten czas wpisaliśmy się już trwale w lokalne środowisko i jego społeczność
Wyposażamy studentów nie tylko w wiedzę i umiejętności, ale również rozwijamy jej kreatywność, zaradność i przedsiębiorczość, a także wspieramy rozwój osób już pracujących, poprzez podnoszenie ich kwalifikacji niezbędnych do pozostawania aktywnymi na rynku pracy.
Oprócz działalności dydaktycznej realizujemy również szereg inicjatyw o charakterze społecznym – Świetlica Socjoterapeutyczna, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Towarzystwo Dyslektyczne, Towarzystwo Przyjaźni Polsko – Francuskiej,sztandar1 sponsorujemy koncerty odbywające się cyklicznie w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu oraz aktywnie wspieramy inicjatywy lokalnej władzy.
Z okazji jubileuszu 10 – lecia Uczelni ufundowany został sztandar, który jest darem od lokalnej społeczności i przyjaciół Uczelni. Sztandar towarzyszy różnym uroczystościom związanym z działalnością Uczelni, jest wyrazicielem jej historii, wspomnieniem miejsca założenia i długoletniej działalności.
Jest symbolem owocnej pracy wielu ludzi związanych ze środowiskiem akademickim – nauczycieli akademickich, studentów, absolwentów i przyjaciół.
Fundatorzy sztandaru:
 • Bank PKO BP o w Brzegu
 • BPEC Brzeg
 • Nadleśnictwo Brzeg
 • Zakład Gospodarki Odpadami Gać
 • Vega Studio ADV
 • Energy Inwestor
 • „Andragog” Opole
 • „Poliglotus” – Centrum Języków Obcych i Edukacji
 • Kancelaria Adwokacka – Elżbieta Korzydło
 • Ciaś Radosław
 • Drozd Krzysztof
 • Folęga Agnieszka
 • Jakubowicz Brygida
 • Tokarski Krzysztof
 • Uryga Artur
 • Żukowska Anna