Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną
Studia II stopnia

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną

Specjalność ta wyposaża studentów w wiedzę i umiejętności dotyczące opieki, wychowania, wsparcia i pomocy w środowisku rodzinnym oraz pozarodzinnym. Łączenie wiedzy psychologicznej i pedagogicznej z aktywnością praktyczną, realizowaną w różnorodnych  instytucjach  opiekuńczo-wychowawczych   i   resocjalizacyjnych   dla   dzieci,   oraz zajęciami warsztatowymi i terapeutycznymi wyposażają absolwenta w praktyczne umiejętności pracy z dziećmi zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, niedostosowanymi oraz z dziećmi i…

Pedagogika – moduł specjalnościowy Terapia pedagogiczna
Studia II stopnia

Pedagogika – moduł specjalnościowy Terapia pedagogiczna

Pedagogika – moduł specjalnościowy Terapia pedagogiczna Studia magisterskie na module specjalistycznym terapia pedagogiczna umożliwiają zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk społecznych, umiejętności refleksyjnego oglądu rzeczywistości edukacyjnej, rozumienia jej społeczno-kulturowego kontekstu, prowadzenia badań, rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych, w obszarze szeroko rozumianej współczesnej terapii pedagogicznej. Specjalizacja adresowana jest do osób zainteresowanych pracą z…

Pedagogika – moduł specjalnościowy pedagogika resocjalizacyjne z socjoterapią
Studia II stopnia

Pedagogika – moduł specjalnościowy pedagogika resocjalizacyjne z socjoterapią

Resocjalizacja to nieodłączny elementy systemu wsparcia społecznego, który obecny jest w każdym kraju Wspólnoty Europejskiej. Stąd przed absolwentami tej specjalności otwierają się szerokie perspektywy zatrudnienia, a co ważniejsze zatrudnienia stabilnego i coraz bardziej atrakcyjnego finansowo. Pracownik resocjalizacyjny to zawód nastawiony na człowieka, na wspieranie go w trudnych życiowych sytuacjach, wynikających z braku zaradności, biedy i…

Pedagogika – moduł specjalnościowy Poradnictwo rodzinne
Studia II stopnia

Pedagogika – moduł specjalnościowy Poradnictwo rodzinne

Studia magisterskie na module specjalistycznym poradnictwo rodzinne umożliwiają zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk społecznych, umiejętności refleksyjnego oglądu rzeczywistości edukacyjnej, rozumienia jej społeczno-kulturowego kontekstu, prowadzenia badań, rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych, szczególnie w obszarze szeroko rozumianego poradnictwa. Specjalizacja adresowana jest do osób zainteresowanych problematyką małżeństwa i rodziny oraz udzielaniem profesjonalnej pomocy rodzinie….

Dlaczego warto wybrać WSHE?

Bogata oferta studiów: Oferujemy różnorodne kierunki studiów licencjackich, magisterskich oraz podyplomowych. Nasi studenci mogą wybierać spośród dziedzin takich jak zarządzanie, psychologia, prawo, turystyka, pedagogika, dziennikarstwo i wiele innych. Nasze programy są dostosowane do wymagań rynku pracy, co daje naszym absolwentom solidne podstawy do rozwoju zawodowego.

Kadrę doświadczonych wykładowców: Wśród naszych nauczycieli znajdują się eksperci z różnych dziedzin, którzy posiadają zarówno bogate doświadczenie zawodowe, jak i wiedzę teoretyczną. Dzięki temu nasi studenci mają możliwość uczyć się od najlepszych specjalistów w danej dziedzinie.

Nowoczesne metody nauczania: Wierzymy w znaczenie innowacji i nowych technologii w procesie edukacji. Nasza szkoła stosuje nowoczesne metody nauczania, wykorzystując technologię i multimedia, aby zapewnić efektywne i interaktywne zajęcia. Nasi studenci mają dostęp do platformy e-learningowej, która umożliwia im elastyczne uczenie się i dostęp do materiałów dydaktycznych.

Indywidualne podejście do studentów: Nasza szkoła stawia na bliski kontakt z studentami i indywidualne wsparcie. Zależy nam na tym, aby nasi studenci czuli się docenieni i wspierani w swoim rozwoju. Zapewniamy małe grupy zajęciowe, co umożliwia większą interakcję i możliwość aktywnego udziału w procesie edukacyjnym.