Pedagogika – moduł specjalnościowy Poradnictwo rodzinne

Studia magisterskie na module specjalistycznym poradnictwo rodzinne umożliwiają zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk społecznych, umiejętności refleksyjnego oglądu rzeczywistości edukacyjnej, rozumienia jej społeczno-kulturowego kontekstu, prowadzenia badań, rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych, szczególnie w obszarze szeroko rozumianego poradnictwa

Pedagogika – moduł specjalnościowy pedagogika resocjalizacyjne z socjoterapią

Resocjalizacja to nieodłączny elementy systemu wsparcia społecznego, który obecny jest w każdym kraju Wspólnoty Europejskiej. Stąd przed absolwentami tej specjalności otwierają się szerokie perspektywy zatrudnienia, a co ważniejsze zatrudnienia stabilnego i coraz bardziej atrakcyjnego finansowo.

Studia drugiego stopnia prowadzone na kierunku pedagogika, w specjalności pedagogika przedszkolna z wczesnoszkolną z terapią pedagogiczną *

* Prowadzone przez Wyższą Szkołę Gospodarki Euroregionalnej

im. Alcide De Gasperi

w Józefowie