ppr

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY

 dla osób używających ryzykownie, szkodliwie, uzależnionych i współuzależnionych od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych oraz dla członków ich rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Brzeg

HARMONOGRAM DYŻURÓW

 Poniedziałki, 16.00-18.00 – psycholog, terapeuta

Środy, 16.00-18.00 – psycholog, terapeuta

Czwartki, 14.00-16.00 – pedagog, terapeuta

W celu zapewnienia wysokiej jakości udzielanej pomocy i wsparcia oraz dla zapewnienia komfortu osób korzystających z pomocy obowiązuje telefoniczna rezerwacja wizyty.

Rejestracja do specjalistów odbywa się pod numerem telefonu: 507 420 097.

Celem działalności Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego jest rozpoznanie potrzeb, udzielenie wsparcia, zaplanowanie pomocy dla osób używających ryzykownie, szkodliwie, uzależnionych i współuzależnionych od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych oraz dla członków ich rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Brzeg.

W szczególności działanie będzie realizowane poprzez:

  1. Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych.
  2. Organizowanie działań grup wsparcia.
  3. Udzielanie osobom używającym ryzykownie, szkodliwie narkotyki i inne substancje psychoaktywne, współuzależnionym i rodzinom z problemem uzależnienia konsultacji oraz porad psychologicznych, profilaktycznych w sprawach uzależnień.
  4. Motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia, kierowanie do leczenia specjalistycznego.
  5. Wspieranie i podtrzymywanie motywacji  osoby uzależnionej  od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych do stawienia się w specjalistycznej placówce leczenia uzależnień w wyznaczonym czasie.
  6. Wspomaganie osób uzależnionych od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych w podjęciu decyzji w sprawie zmiany postawy w kontekście uzależnień.
  7. Udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym np. przez rozmowy podtrzymujące lub udział w grupach wsparcia.
  8. Inicjowanie interwencji w przypadku rozpoznania zjawiska uzależnienia poprzez udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy.
  9. Gromadzenie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb i instytucji z terenu gminy Brzeg oraz poza jej terenem, zajmujących się systemową pomocą dla rodziny i w razie potrzeby kierowanie do nich osób.

Miejsce realizacji zadania

Gabinet Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego znajduje się w budynku Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu, przy ul. Piastowskiej 14, na III piętrze, pokój 301.

 Grupa docelowa

Grupą docelową są osoby używające ryzykownie, szkodliwie, uzależnione i współuzależnione od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych oraz członkowie ich rodzin zamieszkali na terenie Gminy Brzeg.

Problemy grupy docelowej będą rozwiązywane poprzez spotkania informacyjne, konsultacyjne indywidualne oraz grupowe (np. całej rodziny). W ramach projektu zostaną również przeprowadzone szkolenia dla dzieci i młodzieży w szkołach na terenie Gminy Brzeg oraz dla studentów studiujących w Brzegu. Działania szkoleniowe są odpowiedzią na wyzwania profilaktyki uniwersalnej, pierwszorzędowej, skierowanej do osób jeszcze nie zażywających, ale zagrożonych sięganiem po narkotyki i inne środki psychoaktywne.

Specjaliści przyjmujący w punkcie informacyjno-konsultacyjnym:

 Aleksandra Aszkiełowicz – terapeuta, doradca rodzinny z kilkunastoletnim stażem pracy. Doświadczenie zdobywała w Poradni Rodzinnej PROFAMILIA we Wrocławiu. Pedagog ze stopniem naukowym doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Nauczyciel akademicki. Terapeuta z certyfikatem terapeutycznym w nurcie NEST.

Patrycja Styburska – psycholog, terapeuta, specjalista terapii uzależnień. Absolwentka Studium Psychologii Sądowej. Ukończyła szkolenia specjalistyczne, m.in. z zakresu rozpoznawania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Katarzyna Zabawa – psycholog, psychoterapeuta w procesie certyfikacji. Specjalista w zakresie terapii uzależnień i pracy z osobami uzależnionymi. Ukończyła wiele szkoleń specjalistycznych, m.in. z zakresu pracy z osobą uzależnioną i udzielania jej pomocy psychologicznej, z zakresu przeciwdziałania narkomanii, a także pracy ze sprawcami przemocy w rodzinie według modelu Duluth. Jest również trenerem Treningu Zastępowania Agresji (ART).