Kierunki Studiów Podyplomowych:
Pedagogika:

1. Arteterapia w edukacji
2. Bibliotekoznawstwo
3. Biologia
4. Biznes i zarządzanie
5. Chemia
6. Doradztwo zawodowe
7. Doradztwo zawodowe, biznes i zarządzanie
8. Dydaktyka nauczania języka polskiego jako obcego
9. Edukacja dla bezpieczeństwa
10. E-nauczyciel
11. Fizyka
12. Geografia
13. Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
14. Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna i taniec z rytmiką
15. Historia (HiT)
16. Informatyka
17. Integracja sensoryczna
18. Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej
19. Język niemiecki w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej
20. Język polski
21. Matematyka
22. Muzyka i plastyka w szkole
23. Neurologopedia
24. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym
25. Przygotowanie pedagogiczne
26. Przyroda
27. Rolnictwo
28. Taniec i rytmika
29. Technika
30. Wiedza o społeczeństwie z integracją europejską
31. Wychowanie do życia w rodzinie
32. Wychowanie fizyczne
33. Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
34. Zarządzanie oświatą

Pedagogika specjalna

1. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
2. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) i z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika)
3. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)
4. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika)
5. Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
6. Edukacja włączająca
7. Logopedia (dla absolwentów studiów magisterskich)
8. Neurologopedia (dla absolwentów logopedii)
9. Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)
10. Pedagogika resocjalizacyjna
11. Pedagogika specjalna

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą dydaktyczną Podyplomowego Centrum Kształcenia Ustawicznego ANDRAGOG. 

logo_andragog

Dlaczego warto wybrać WSHE?

Bogata oferta studiów: Oferujemy różnorodne kierunki studiów licencjackich, magisterskich oraz podyplomowych. Nasi studenci mogą wybierać spośród dziedzin takich jak zarządzanie, psychologia, prawo, turystyka, pedagogika, dziennikarstwo i wiele innych. Nasze programy są dostosowane do wymagań rynku pracy, co daje naszym absolwentom solidne podstawy do rozwoju zawodowego.

Kadrę doświadczonych wykładowców: Wśród naszych nauczycieli znajdują się eksperci z różnych dziedzin, którzy posiadają zarówno bogate doświadczenie zawodowe, jak i wiedzę teoretyczną. Dzięki temu nasi studenci mają możliwość uczyć się od najlepszych specjalistów w danej dziedzinie.

Nowoczesne metody nauczania: Wierzymy w znaczenie innowacji i nowych technologii w procesie edukacji. Nasza szkoła stosuje nowoczesne metody nauczania, wykorzystując technologię i multimedia, aby zapewnić efektywne i interaktywne zajęcia. Nasi studenci mają dostęp do platformy e-learningowej, która umożliwia im elastyczne uczenie się i dostęp do materiałów dydaktycznych.

Indywidualne podejście do studentów: Nasza szkoła stawia na bliski kontakt z studentami i indywidualne wsparcie. Zależy nam na tym, aby nasi studenci czuli się docenieni i wspierani w swoim rozwoju. Zapewniamy małe grupy zajęciowe, co umożliwia większą interakcję i możliwość aktywnego udziału w procesie edukacyjnym.