Kierunki Studiów Podyplomowych:

 1. Arteterapia w edukacji – Edycja IV
 2. Bibliotekoznawstwo – Edycja XIII
 3. Diagnoza i terapia pedagogiczna – Edycja XIV
 4. Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość- Edycja IX
 5. Edukacja dla bezpieczeństwa. status szkolnego koordynatora ds. bezpieczeństwa – Edycja IX
 6. Edukacja i wspomaganie dziecka z autyzmem, zespołem aspergera – Edycja III
 7. Edukacja muzyczna i plastyczna w szkole podstawowej i w gimnazjum – Edycja XIII
 8. Edukacja, terapia i rehabilitacja dzieci z porażeniem mózgowym – Nowość
 9. Historia – Edycja IX
 10. Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej – Edycja XV
 11. Język niemiecki w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej – Edycja III
 12. Język polski – Edycja VI
 13. Logopedia – Edycja III
 14. Logopedia przedszkolna i szkolna – Edycja XII
 15. Neurologopedia – Nowość
 16. Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – Edycja XV
 17. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym – Edycja VIII
 18. Przygotowanie pedagogiczne – Edycja XIII
 19. Psychologia kliniczna dla nauczycieli – Edycja II
 20. Resocjalizacja i socjoterapia – Edycja X
 21. Surdopedagogika – Edycja II
 22. Terapia zajęciowa – Edycja IV
 23. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – Edycja IV
 24. Wiedza o społeczeństwie z integracją europejską – Edycja VIII
 25. Wychowanie do życia w rodzinie – Edycja VI
 26. Zarządzanie oświatą – Edycja XIII
 27. Profilaktyka, terapia uzależnień – Nowość
 28. Retoryka funkcyjna, emisja i rehabilitacja głosu – Edycja II
 29. Rewalidacja osób z tyflodysfunkcją
 30. Wspomaganie osób z autyzmem i Aspergerem
 31. Zarządzanie procesowe organizacją
 32. Odnawialne Źródła Energii

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą dydaktyczną Podyplomowego Centrum Kształcenia Ustawicznego ANDRAGOGlogo_andragog