[u_testimonial scroll=”0″ css_animation=”” animation_delay=””][u_testimonial_item name=”John Dewey” title=”filozof, pedagog”  testimonial_item name=”John Dewey” ]”Edukacja nie jest
przygotowaniem do życia, ona sama w sobie jest życiem”[/u_testimonial_item][/u_testimonial]

Zapraszamy wszystkich, którzy odczuwają wciąż głód wiedzy i potrzebę ciągłego rozwoju osobistego, a także tych którzy sami mają wiele do zaoferowania lokalnemu środowisku, aby aktywnie łączyli się w działalność brzeskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 


Od marca 2004 funkcjonuje w naszym mieście założony i wpierany przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Jest to placówka propagująca wśród osób starszych (głównie emerytów i rencistów) wartościowy sposób życia umożliwiający uzupełnienie lub aktualizowanie wiedzy. Słuchacze nie mają sesji, zaliczeń ani ocen. To grupa osób które nie chcą się czuć samotnie na emeryturze. Poznawanie współczesnych osiągnięć nauki sprzyja bowiem kontaktom towarzyskim i włącza do aktywnej pracy na rzecz drugiego człowieka.

 

Inauguracja działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku miała miejsce 30 marca 2004r. o godz. 17.00 na Zamku Piastów Śląskich w Brzegu. Wykład inauguracyjny pt. „Idea Uniwersytetu Trzeciego Wieku jako koncepcja rozwoju człowieka w okresie późnej dorosłości” wygłosiła dr Walentyna Wnuk – Dziekan WSH-E. Uniwersytet Trzeciego Wieku funkcjonować będzie w strukturach Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, jego pomysłodawcą i Dyrektorem jest dr Walentyna Wnuk.

Uniwersytet Trzeciego Wieku będzie placówką propagującą wśród osób starszych wartościowy sposób życia, umożliwiając uzupełnianie czy też aktualizowanie wiedzy, poznanie współczesnych osiągnięć nauki, sprzyja kontaktom towarzyskim, wspiera, włącza do pracy na rzecz drugiego człowieka. Adresowany jest do seniorów, którzy odczuwają głód wiedzy i potrzebę ciągłego rozwoju osobistego, a przy tym mają wiele do zaoferowania środowisku lokalnemu.