Wyższa Szkoła
Humanistyczno – Ekonomiczna
w Brzegu

ul.Piastowska 14, 49-300 Brzeg

Nr rachunku bankowego:

Santander Bank Polska
07 1090 2138 0000 0001 1407 9525.

Dziekanat

77 416 00 70 wewnętrzny 102, fax. 116
dziekanat@wshe.edu.pl

Studia Podyplomowe i Rektorat

77 416 00 70 wewnętrzny 101
rektorat@wshe.edu.pl

Kadry

77 416 00 70 wewnętrzny 103
kadry@wshe.edu.pl

Administracja

77 416 00 70
wewnętrzny 106
administracja@wshe.edu.pl

Kwestura

77 416 00 70 wewnętrzny 104
kwestor@wshe.edu.pl