ppr

PUNKT PORADNICTWA RODZINNEGO

 

HARMONOGRAM DYŻURÓW

 Poniedziałki, 16.00-17.30 – mediator rodzinny

Wtorki, 13.00-16.00 – doradca rodzinny, pedagog, terapeuta

Środy, 14.00-17.00 – pedagog, terapeuta Biofeedback

Czwartki, 17.00-19.00 – psycholog

W celu zapewnienia wysokiej jakości udzielanej pomocy i wsparcia oraz dla zapewnienia komfortu osób korzystających z pomocy obowiązuje telefoniczna rezerwacja wizyty.

Rejestracja do specjalistów odbywa się pod numerem telefonu: 507 420 097

Celem działalności Punktu Poradnictwa Rodzinnego jest:

 • Ograniczanie strat i pomoc w odbudowywaniu relacji w rodzinach z problemem uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 • Ograniczanie zagrożeń i negatywnych konsekwencji wynikających z rozpadu rodziny lub jej rekonstrukcji.
 • Prowadzenie konsultacji, przez doradcę rodzinnego, m.in. w zakresie relacji rodzinnych, komunikacji, ról i wartości w rodzinie oraz wsparcie w formie indywidualnej oraz grupowej (grupy wsparcia), a także pomoc parom/rodzinom w zakresie m.in. właściwych oddziaływań wychowawczych, sprawowania opieki nad dziećmi, umiejętności rozwiązywania konfliktów w rodzinie, trudności opiekuńczo- wychowawczych, itp.
 • Prowadzenie warsztatów umiejętności rodzicielskich/wykładów dla rodziców wymagających wsparcia.
 • Prowadzenie mediacji rodzinnych jako skutecznej metody rozwiązywania konfliktów rodzinnych oraz inne formy wsparcia rodziny.
 • Udzielanie informacji nt. innych instytucji/placówek/organizacji świadczących pomoc i udzielających wsparcia, a w razie potrzeby kierowanie do nich beneficjentów.
 • Opracowywanie materiałów edukacyjnych dla beneficjentów.
 • Pomoc osobom/rodzinom w kryzysie po stracie bliskiej osoby.
 • Inne zadania uzasadnione przez Oferenta, a wynikające z potrzeby beneficjentów.

 Miejsce realizacji zadania

Gabinet Punktu Poradnictwa Rodzinnego znajduje się w budynku Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu, przy ul. Piastowskiej 14, na III piętrze, pokój 304.

 Grupa docelowa

Małżeństwa, dzieci i młodzież. Pomoc kierujemy do całych rodzin, do dzieci, które mają trudności w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej, trudności w uczeniu się. Dyżur doradcy rodzinnego i pedagoga ma również na celu działania z zakresu profilaktyki uniwersalnej, a zatem obejmowanie wsparciem i opieką rodzin, które potrzebują wsparcia w zakresie realizowania ról małżeńsko-rodzinnych na wszystkich etapach cyklu rozwoju rodziny.

Specjaliści przyjmujący w punkcie poradnictwa rodzinnego:

 • Aleksandra Aszkiełowiczdoradca rodzinny z kilkunastoletnim stażem pracy. Doświadczenie zdobywała w Poradni Rodzinnej PROFAMILIA we Wrocławiu. Pedagog ze stopniem naukowym doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Nauczyciel akademicki. Terapeuta małżeński i rodzinny z certyfikatem terapeutycznym w nurcie NEST.
 • Aneta Ratajekpedagog ze stopniem naukowym doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki. W poradni zajmuje się profilaktyką uzależnień wśród dzieci i młodzieży oraz działaniami zmierzającymi do usuwania konsekwencji wynikających z wychowywania się w rodzinie dysfunkcyjnej. Specjalista RSA i Biofeedback.
 • Michał Kwiatkowskimediator rodzinny. Pedagog ze specjalistycznym przygotowaniem w zakresie prowadzenia terapii pedagogicznej. Mediator rodzinny ze specjalizacją w zakresie mediacji rodzinnych. Ukończył Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szkolenie z pomocy osobom przeżywającym kryzys utraty.
 • Katarzyna Jurkowska – psycholog. Ukończyła I stopień kursu z systemowej terapii rodzin. Psycholog z doświadczeniem pracy z dziećmi z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. Ukończyła szkolenie z zakresu problematyki uzależnień, przygotowujące do realizacji spotkań profilaktycznych z rodzicami oraz wiele innych.

PAŹDZIERNIK 2019

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
  1 października13.00-16.00 doradca rodzinny, pedagog, terapeuta 2 października14.00-17.00 pedagog, terapeuta Biofeedback 3 października17.00-19.00  psycholog 4
7 października16.00-17.30 mediator rodzinny 8 października13.00-16.00 doradca rodzinny, pedagog, terapeuta 9 października14.00-17.00 pedagog, terapeuta Biofeedback 10 października17.00-19.00  psycholog 11
14 października16.00-17.30 mediator rodzinny 15 października13.00-16.00 doradca rodzinny, pedagog, terapeuta 16 października14.00-17.00 pedagog, terapeuta Biofeedback 17 października17.00-19.00  psycholog 18
21 października16.00-17.30 mediator rodzinny 22 października13.00-16.00 doradca rodzinny, pedagog, terapeuta 23 października14.00-17.00 pedagog, terapeuta Biofeedback 24 października17.00-19.00  psycholog 25
28 października16.00-17.30 mediator rodzinny 29 października13.00-16.00 doradca rodzinny, pedagog, terapeuta 30 października14.00-17.00 pedagog, terapeuta Biofeedback 31 października17.00-19.00  psycholog  

 

LISTOPAD 2019

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
        1
4 listopada16.00-17.30 mediator rodzinny 5 listopada13.00-16.00 doradca rodzinny, pedagog, terapeuta 6 listopada14.00-17.00 pedagog, terapeuta Biofeedback 7 listopada17.00-19.00  psycholog 8
11 listopadaŚwięto Niepodległości 12 listopada13.00-16.00 doradca rodzinny, pedagog, terapeuta 13 listopada14.00-17.00 pedagog, terapeuta Biofeedback 14 listopada17.00-19.00  psycholog 15
18 listopada16.00-17.30 mediator rodzinny 19 listopada13.00-16.00 doradca rodzinny, pedagog, terapeuta 20 listopada14.00-17.00 pedagog, terapeuta Biofeedback 21 listopada17.00-19.00  psycholog 22
25 listopada16.00-17.30 mediator rodzinny 26 listopada13.00-16.00 doradca rodzinny, pedagog, terapeuta 27 listopada14.00-17.00 pedagog, terapeuta Biofeedback 28 listopada17.00-19.00  psycholog 29