System Biblioteczno-Informacyjny Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu, jest siecią wzajemnie powiązanych i współpracujących ze sobą jednostek wspomagających system badań naukowych oraz wspierających proces studiowania. W jego ramach biblioteki nieustannie prowadzą działania zmierzające do ściślejszej współpracy, co ma zapewnić stały wzrost efektywności obsługi użytkowników korzystających z usług bibliotecznych. Przy Zespole ds. jakości kształcenia powołany został zespół biblioteczny, który nadzoruje funkcjonowanie Biblioteki Uczelnianej oraz bibliotek filialnych i na którego czele stoi prorektor ds. ogólnych WSHE w Brzegu.

 

Zadania realizowane przez Uczelniany system biblioteczno-informacyjny skupiają się wokół zarządzania procesami bibliotecznymi i informacyjnymi i polegają w szczególności na:

 • gromadzeniu i opracowaniu druków zwartych,
 • gromadzeniu i opracowaniu wydawnictw ciągłych,
 • gromadzeniu i opracowaniu zbiorów specjalnych,
 • udostępnianiu zbiorów, w tym katalogów,
 • magazynowaniu i konserwacji zbiorów,
 • reprografii, obejmującej reprodukowanie z materiałów źródłowych w postaci kserokopii lub mikroform oraz tworzenie i wymianę mikrofisz, przede wszystkim z czasopism,
 • tworzeniu własnych bibliograficznych baz danych,
 • tworzeniu faktograficznych baz danych,
 • wyszukiwaniu informacji w trybie SDI i w trybie retrospektywnym z własnych baz danych i z baz obcych, rozpowszechnianych jako serwisy informacyjne na taśmach magnetycznych lub w postaci dysków optycznych CD-ROM,
 • prowadzenie usług informacyjnych na podstawie dostępnych źródeł,
 • wydawanie wszelkiego rodzaju informatorów o zbiorach własnych i zbiorach bibliotek współpracujących.

Na system Biblioteczno-Informacyjny Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu, składają się:

1. Biblioteka Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu dysponuje biblioteką zlokalizowaną przy ul. Jana Pawła II 5 w Brzegu.

W głównej bibliotece znajduje się obecnie ponad 2000 pozycji bibliograficznych, które stanowią zabezpieczenie procesu kształcenia i umożliwiają prawidłową realizację efektów kształcenia związaną z samodzielną pracą. Księgozbiór został przygotowany w oparciu o pozycje bibliograficzne przewidziane do realizacji treści kształcenia, na które wskazali wykładowcy w trakcie opracowywania treści programowych.

Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 19:00 oraz w soboty w godzinach 09:00 – 14:00.

2. Czytelnia

Czytelnia znajduje się przy ul. Jana Pawła II 5 w Brzegu (I piętro), oprócz książek popularnonaukowych, udostępnia także czasopisma.

Rozbudowany jest księgozbiór z dziedzin: pedagogika, psychologia, socjologia, medycyna-higiena (tu m.in. medyczne i społeczne problemy uzależnień), praca-poradnictwo zawodowe, profilaktyka patologii społecznych. Studentom WSH-E czytelnia pomaga w gromadzeniu, potrzebnej do nauki i pisania prac dyplomowych, bibliografii na podstawie zbiorów własnych oraz komputerowych baz Biblioteki Narodowej.

W czytelni znajduje się 8 miejsc do pracy (stoły, krzesła). W czytelni wykonuje się usługi kserograficzne ze zbiorów własnych czytelni. Czytelnia prowadzi także usługę wypożyczeń międzybibliotecznych, w tym – z bibliotek zagranicznych (za pośrednictwem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu). Czytelnia internetowa (I piętro budynku) – posiada 7 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu + 2 stanowiska do pracy przy laptopie z wykorzystaniem sieci internetowej czytelni. Dodatkowe usługi to : drukowanie, skanowanie materiałów z Internetu przygotowanych przez użytkowników podczas pracy w czytelni oraz przeglądanie i czytanie e-książek dostępnych w systemie IBUK.

3. Miejska Biblioteka Publiczna im. Księcia Ludwika w Brzegu

 

logo_mbp
      17 marca 2009 Kanclerz Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu Stanisław Widocki oraz Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Księcia Ludwika w Brzegu Katarzyna Ocwieja-Grądziel, podpisali umowę o współpracy w myśl której Miejska Biblioteka Publiczna w Brzegu będzie pełniła również funkcję biblioteki Uczelni.

WSHE w Brzeg zobowiązała się m.in.

 • promować Bibliotekę wśród studentów oraz pracowników dydaktycznych
 • zatrudnić bibliotekarza,
 • przeznaczyć kwoty pieniężne na powiększenie zasobów bibliotecznych w postaci książek i czasopism niezbędnych w procesie dydaktycznym Uczelni,
 • udostępniać zbiory wszystkim czytelnikom na zasadach obowiązujących w regulaminie Miejskiej Biblioteki Publicznej,
 • zapewnić studentom, posiadającym aktualną legitymację WSHE, dostęp do całego księgozbioru.

Miejska Biblioteka Publiczna funkcjonuje w Brzegu od 1947 r. Siedzibą biblioteki od 1970 r. jest budynek przy ul. Jana Pawła II 5 – tu znajduje się biblioteka centralna z wypożyczalnią i czytelniami. Księgozbiór biblioteki wynosi ponad 140.000 woluminów, w tym w bibliotece centralnej ponad 63.000 woluminów (z tego 9.100 woluminów w czytelni popularnonaukowej do korzystania na miejscu). Informacje o zbiorach udzielane są na podstawie katalogu tradycyjnego i komputerowego.

Katalog on-line

Indywidualne konsultacje w ramach przysposobienia bibliotecznego dla Studentów WSH-E w czytelni.

 • Katalog księgozbioru – czyli, jakie książki i gdzie można wypożyczać;
 • Kartoteka Czytelni – czyli, jak wyszukać książki tematyczne i zrobić zestawienie bibliograficzne;
 • Bibliografia regionalna – czyli, jak sprawdzić kto i o czym pisał w lokalnych brzeskich czasopismach od 1999 r.
 • • Pomoc w gromadzeniu bibliografii do prac (w tym prac licencjackich) w oparciu o bazy Biblioteki Narodowej, NUKAT-u, Ka-Ro.

Zgłoszenia na konsultacje przyjmujemy bezpośrednio w czytelni lub telefoniczne 77 416 99 88.

Zarezerwuj dla siebie 30 minut z pracownikiem biblioteki, który objaśni zasady posługiwania się naszym katalogiem.

Na podstawie zawartej umowy Miejska Biblioteka Publiczna im. Księcia Ludwika w Brzegu wchodzi w skład uczelnianego systemu biblioteczno-informacyjnego. W sposób nieograniczony i bezpłatny udostępnia studentom swoje zbiory. Wspomaga tym samym Uczelnianą Bibliotekę w procesie realizacji efektów kształcenia.

Katalog centralny książek i zbiorów multimedialnych zawiera:

 • książki i wydawnictwa seryjne (ponad 99% całości księgozbioru) – systematycznie uzupełniany,
 • książki obcojęzyczne – opisy bibliograficzne książek w językach obcych z różnych dziedzin wiedzy,
 • katalog centralny czasopism.

4. Biblioteka cyfrowa/repozytorium

W ramach projektu Biblioteki Narodowej – Academica jest możliwość korzystania z pełnotekstowych publikacji naukowych: monografii, podręczników, skryptów, artykułów oraz całych czasopism. Publikacje chronione prawem autorskim są dostępne w Wydziale Informacyjno-Bibliograficznym, publikacje z domeny publicznej oraz licencjonowane – dostępne online bez ograniczeń. Istnieje możliwość rezerwacji wybranych pozycji na dowolny termin.

Bibliotekę cyfrową na którą składają się publikacje własne wydane w naszym wydawnictwie. Zbiory Biblioteki obejmują szereg różnorodnych dokumentów:

 • artykuły
 • publikacje zbiorowe
 • bibliografie i zestawienia bibliograficzne
 • informatory
 • przewodniki po zbiorach własnych
 • katalogi wystaw
 • nagrania filmowe
 • publikacje okolicznościowe

5. Edukator

Bibliograficzna, adnotowana baza danych. Zawiera opisy artykułów z czasopism, dokumentów elektronicznych oraz pozycji zwartych (ok. 62220 rekordy).

6. IBUK Libra

Księgozbiór wirtualnej czytelni liczy kilkanaście tysięcy publikacji specjalistycznych, naukowych, popularnonaukowych oraz beletrystycznych, wydanych przez najważniejsze, renomowane polskie oficyny. Wiele z nich to tytuły niedostępne w innych bazach, co sprawia, że oferta IBUK Libra jest unikatowa. Dzięki zaawansowanej technologii i dostępowi online czytelnicy mogą korzystać z serwisu przez całą dobę, z dowolnego miejsca. Platforma umożliwia nie tylko czytanie książek, lecz także zaawansowaną pracę z tekstem.

Z zasobów można korzystać za pomocą komputera, laptopa, tabletu czy smartfona. Technologia IBUK Libra nie wymaga instalowania specjalnego oprogramowania i jest w pełni bezpieczna dla urządzenia użytkownika. Katalogi dostępne są w każdej przeglądarce internetowej. Dodatkowe zalety IBUK Libra to:

 • całodobowy dostęp do wirtualnej czytelni z dowolnego miejsca
 • tysiące tytułów
 • największy zbiór publikacji specjalistycznych, naukowych, popularnonaukowych, beletrystycznych
 • szybki podgląd pełnych tekstów
 • spersonalizowana sfera publikacji w chmurze (osobiste konto myIBUK)
 • zaawansowane narzędzia pracy z tekstem, m.in.: zaznaczanie fragmentów, tworzenie notatek, tagowanie, bezpośrednie powiązanie zagadnień i treści książek ze słownikami i encyklopediami PWN
 • dodatkowe narzędzia wspierające rozwój kompetencji, m.in.: Asystent Językowy PWN, kursy językowe SuperMemo
 • elastyczny dobór zasobów i łatwe uruchomienie platformy
 • możliwość czytania na urządzeniach mobilnych
 • Czasopisma elektroniczne

Grupy odbiorców

System biblioteczno-informacyjny zapewnia obsługę biblioteczną oraz informacyjną pracownikom i studentom Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu. Ukierunkowane są  na realizację oczekiwań i potrzeb studentów. Głównym zadaniem jest odpowiedni dobór literatury oraz właściwe udostępnianie zbiorów. W związku z tym gromadzone materiały biblioteczne są zgodne z profilem studiów i obszarem działań naukowych.