Odbycie praktyki studenckiej jest obowiązkowe na studiach licencjackich. Studenci studiów licencjackich (I stopnia) zobowiązani są odbyć praktykę do końca 3 roku studiów.

Dokumenty do pobrania