Profilaktyka psychopedagogiczna z elementami terapii

Absolwent będzie posiadał wiedzę teoretyczną i empiryczną z zakresu pod-stawowych działów psychologii i profilaktyki psychopedagogicznej.

Poradnictwo kariery i coaching

„Wybierz pracę którą kochasz, a nie będziesz musiał przepracować ani jednego dnia w swoim życiu” KONFUCJUSZ Coaching to prężnie rozwijająca się dyscyplina pedagogiki. Jeżeli chcesz zdobyć wykształcenie pedagogiczne i zawód pożądany na współczesnym rynku pracy, jeżeli myślisz o założeniu własnej działalności związanej z poradnictwem i coachingiem, to jest to specjalność dla Ciebie. Poza ogólną wiedzą […]

Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową

Absolwent posiada wiedzę pedagogiczną w zakresie celów, zasad, metod, środków i form organizacyjnych oddziaływania wychowawczego nakierowanego na osoby potrzebujące pomocy.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną

Student otrzymuje fundamentalne przygotowanie do bezpośredniej pracy z indywidualnym dzieckiem czy osobą dorosłą.

Pedagogika kultury i mediów

Absolwent o specjalności Pedagogika kultury i mediów posiądzie wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk społecznych

Edukacja małego dziecka z animacją czasu wolnego

Jeżeli chcesz pracować z dziećmi, masz kreatywne pomysły na animowanie czasu wolnego, myślisz o założeniu własnej działalności animacyjnej – to jest to specjalność dla Ciebie. Poza ogólną wiedzą z zakresu psychologii i pedagogiki, zdobędziesz umiejętności pracy z małym dzieckiem oraz z jego rodzicami, wypracujesz w sobie kompetencje do pracy z grupą, animowania czasu wolnego, zdobędziesz […]

Doradztwo zawodowe z podstawami przedsiębiorczości

Absolwent zdobędzie kompetencje w podstawowym zakresie dydaktycznym, wychowawczo-społecznym i terapii pedagogicznej

Asystent rodziny i edukator osób starszych

Absolwent 3-letnich studiów o specjalności Asystent rodziny będzie przygotowany wielostronnie do pracy z rodziną w warunkach różnych utrudnień.