Asystent rodziny i edukator osób starszych
Studia I stopnia

Asystent rodziny i edukator osób starszych

Absolwent 3-letnich studiów o specjalności Asystent rodziny będzie przygotowany wielostronnie do pracy z rodziną w warunkach różnych utrudnień. Podstawą kwalifikacji specjalistycznych będzie pogłębiona wiedza z zakresu pedagogiki, socjologii rodziny oraz poradnictwa wychowawczo – rodzinnego. W czasie studiów uzyska niezbędną wiedzę o mechanizmach niedostosowania społecznego i patologii, wiedzę z zakresu psychologii klinicznej oraz pedagogiki specjalnej i…

Doradztwo zawodowe z podstawami przedsiębiorczości
Studia I stopnia

Doradztwo zawodowe z podstawami przedsiębiorczości

Doradca zawodowy to zawód przyszłości. Jeżeli chcesz dobrze radzić sobie na rynku pracy, myślisz o założeniu własnej działalności gospodarczej w zakresie usług edukacyjnych i doradczych i nie tylko, to jest to specjalność dla Ciebie. Absolwent tej specjalności wykazuje umiejętności uczenia się, doskonalenia swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji pedagogicznych z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania,…

Pedagogika kultury i mediów
Studia I stopnia

Pedagogika kultury i mediów

Absolwent o specjalności Pedagogika kultury i mediów powinien posiadać wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk społecznych, podstawy wiedzy z zakresu teorii i historii kultury oraz nowoczesnych mediów. miejętności z zakresu krytycznej oceny i analizy tekstów kultury (w tym kultury popularnej). Kompetencje z zakresu formułowania i konstruowania komunikatu audiowizualnego. Podstawy wiedzy z zakresu animacji życia…

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
Studia I stopnia

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną

Studia w zakresie pedagogika opiekuńczo – wychowawcza trwają trzy lata (6 semestrów). Mają formę wyższych studiów zawodowych i kończą się obroną pracy licencjackiej. Absolwent uzyskuje tytuł licencjata w zakresie pedagogiki. Absolwent Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej na kierunku pedagogika w zakresie Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza po ukończeniu 3 letnich studiów licencjackich otrzymuje fundamentalne przygotowanie do bezpośredniej pracy…

Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową
Studia I stopnia

Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową

Absolwent 3-letnich studiów o specjalności Pedagogika resocjalizacyjna posiada wiedzę pedagogiczną w zakresie celów, zasad, metod, środków i form organizacyjnych oddziaływania wychowawczego nakierowanego na osoby potrzebujące pomocy dla odnalezienia się w otaczających ich uwarunkowaniach społecznych. Potrafi integrować pedagogiczny sposób myślenia o człowieku z wiedzą na temat uwarunkowań jego funkcjonowania w społeczeństwie oraz możliwych form udzielanego mu…

Doradztwo edukacyjno-zawodowe i coaching
Studia I stopnia

Doradztwo edukacyjno-zawodowe i coaching

Wybierz pracę którą kochasz, a nie będziesz musiał przepracować ani jednego dnia w swoim życiu KONFUCJUSZ Absolwent kierunku poradnictwo i coaching kariery, ma wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii i filozofii. Kształcenie kierunkowe zawiera informacje dotyczące: Kompetencje nabyte przez absolwenta: Metody pracy kładą nacisk na uczenie się przez doświadczenie. Wśród nich wyróżnić można: 5 powodów, dla których…

wshe-brzeg
Studia I stopnia

Profilaktyka psychopedagogiczna z elementami terapii

To wyjątkowa specjalność, która przygotowuje do organizacji i prowadzenia zajęć o charakterze profilaktycznym, stymulacyjnym, terapeutycznym, wspomagającym i korekcyjno-kompensacyjnym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Absolwent jest przygotowany do podejmowania działań edukacyjnych w pracy z dziećmi z dysleksją, przejawiającymi zaburzenia w procesie prawidłowej adaptacji społecznej, w tym zakłóceń w koncentracji uwagi, zaburzeń w zachowaniu, trudności w…

Dlaczego warto wybrać WSHE?

Bogata oferta studiów: Oferujemy różnorodne kierunki studiów licencjackich, magisterskich oraz podyplomowych. Nasi studenci mogą wybierać spośród dziedzin takich jak zarządzanie, psychologia, prawo, turystyka, pedagogika, dziennikarstwo i wiele innych. Nasze programy są dostosowane do wymagań rynku pracy, co daje naszym absolwentom solidne podstawy do rozwoju zawodowego.

Kadrę doświadczonych wykładowców: Wśród naszych nauczycieli znajdują się eksperci z różnych dziedzin, którzy posiadają zarówno bogate doświadczenie zawodowe, jak i wiedzę teoretyczną. Dzięki temu nasi studenci mają możliwość uczyć się od najlepszych specjalistów w danej dziedzinie.

Nowoczesne metody nauczania: Wierzymy w znaczenie innowacji i nowych technologii w procesie edukacji. Nasza szkoła stosuje nowoczesne metody nauczania, wykorzystując technologię i multimedia, aby zapewnić efektywne i interaktywne zajęcia. Nasi studenci mają dostęp do platformy e-learningowej, która umożliwia im elastyczne uczenie się i dostęp do materiałów dydaktycznych.

Indywidualne podejście do studentów: Nasza szkoła stawia na bliski kontakt z studentami i indywidualne wsparcie. Zależy nam na tym, aby nasi studenci czuli się docenieni i wspierani w swoim rozwoju. Zapewniamy małe grupy zajęciowe, co umożliwia większą interakcję i możliwość aktywnego udziału w procesie edukacyjnym.