Doradztwo zawodowe z podstawami przedsiębiorczości

Doradca zawodowy to zawód przyszłości. Jeżeli chcesz dobrze radzić sobie na rynku pracy, myślisz o założeniu własnej działalności gospodarczej w zakresie usług edukacyjnych i doradczych i nie tylko, to jest to specjalność dla Ciebie.

Absolwent tej specjalności wykazuje umiejętności uczenia się, doskonalenia swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji pedagogicznych z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania, przetwarzania informacji i materiałów. Umiejętnie komunikuje się ze specjalistami, jak i z innymi osobami biorącymi udział w procesach pedagogicznych przy użyciu profesjonalnych metod i technik.

Charakteryzuje się empatią, wrażliwością, przedsiębiorczością, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności.

Miejsca zatrudnienia naszych absolwentów:

 • placówki oświatowo-wychowawcze,
 • szkoły,
 • akademickie biura karier,
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne;
 • instytucje rynku pracy: publiczne służby zatrudnienia,
 • Ochotnicze Hufce Pracy,
 • agencje zatrudnienia,
 • instytucje dialogu społecznego, instytucje szkoleniowe, instytucje partnerstwa lokalnego;
 • centra integracji społecznej,
 • centra pomocy rodzinie,
 • państwowe i prywatne zakłady pracy w działach HR, szkoleń, kadrach;
 • organizacje pozarządowe.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *