Samorząd studencki w WSH-E

Zadania samorządu studenckiego:

  • Sprawuje opiekę nad sekcjami naukowymi i organizacjami studenckimi istniejącymi i działającymi na ternie WSH-E
  • Reprezentuje środowisko studenckie Uczelni, biorąc czynny udział w pracach Senatu
  • Współdziała z samorządami innych Uczelni, a także z organizacjami studenckimi działającymi w tych uczelniach
  • Jest współorganizatorem imprez studenckich takich jak: Bal Andrzejkowy,Mikołajki, Bal Maskowy czy imprezy integracyjne
  • Integruje środowisko studenckie WSH-E poprzez organizację wycieczek, zawodów sportowych i imprez kulturalnych

Skład samorządu studenckiego

Przewodniczący: Natalia Maciejowska
Z-ca Przewodniczącego: Donata Przybysz
Sekretarz Samorządu Studenckiego: Katarzyna Kowalska

Członkowie Samorządu Studenckiego

Natalia Maciejowska, Donata Przybysz, Katarzyna Kowalska, Marzena Krawczyk, Katarzyna Owsiak, Sylwia Naumowicz