Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną

Specjalność ta wyposaża studentów w wiedzę i umiejętności dotyczące opieki, wychowania, wsparcia i pomocy w środowisku rodzinnym oraz pozarodzinnym. Łączenie wiedzy psychologicznej i pedagogicznej z aktywnością praktyczną, realizowaną w różnorodnych  instytucjach  opiekuńczo-wychowawczych   i   resocjalizacyjnych   dla   dzieci,   oraz zajęciami warsztatowymi i terapeutycznymi wyposażają absolwenta w praktyczne umiejętności pracy z dziećmi zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, niedostosowanymi oraz z dziećmi i…

Pedagogika – moduł specjalnościowy Terapia pedagogiczna

Pedagogika – moduł specjalnościowy Terapia pedagogiczna

Pedagogika – moduł specjalnościowy Terapia pedagogiczna Studia magisterskie na module specjalistycznym terapia pedagogiczna umożliwiają zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk społecznych, umiejętności refleksyjnego oglądu rzeczywistości edukacyjnej, rozumienia jej społeczno-kulturowego kontekstu, prowadzenia badań, rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych, w obszarze szeroko rozumianej współczesnej terapii pedagogicznej. Specjalizacja adresowana jest do osób zainteresowanych pracą z…

Pedagogika – moduł specjalnościowy pedagogika resocjalizacyjne z socjoterapią

Pedagogika – moduł specjalnościowy pedagogika resocjalizacyjne z socjoterapią

Resocjalizacja to nieodłączny elementy systemu wsparcia społecznego, który obecny jest w każdym kraju Wspólnoty Europejskiej. Stąd przed absolwentami tej specjalności otwierają się szerokie perspektywy zatrudnienia, a co ważniejsze zatrudnienia stabilnego i coraz bardziej atrakcyjnego finansowo. Pracownik resocjalizacyjny to zawód nastawiony na człowieka, na wspieranie go w trudnych życiowych sytuacjach, wynikających z braku zaradności, biedy i…

Pedagogika – moduł specjalnościowy Poradnictwo rodzinne

Pedagogika – moduł specjalnościowy Poradnictwo rodzinne

Studia magisterskie na module specjalistycznym poradnictwo rodzinne umożliwiają zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk społecznych, umiejętności refleksyjnego oglądu rzeczywistości edukacyjnej, rozumienia jej społeczno-kulturowego kontekstu, prowadzenia badań, rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych, szczególnie w obszarze szeroko rozumianego poradnictwa. Specjalizacja adresowana jest do osób zainteresowanych problematyką małżeństwa i rodziny oraz udzielaniem profesjonalnej pomocy rodzinie….

End of content

End of content