Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną

pedres

Student otrzymuje fundamentalne przygotowanie do bezpośredniej pracy z indywidualnym dzieckiem czy osobą dorosłą.

Start:
Październik 1, 2020
Czas trwania:
3 Lata

Kierunek

Pedagogika
Studia w zakresie pedagogika opiekuńczo – wychowawcza trwają trzy lata (6 semestrów).
Mają formę wyższych studiów zawodowych i kończą się obroną pracy licencjackiej.
Absolwent uzyskuje tytuł licencjata w zakresie pedagogiki.
Absolwent Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej na kierunku pedagogika w zakresie Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza po ukończeniu 3 letnich studiów licencjackich otrzymuje fundamentalne przygotowanie do bezpośredniej pracy z indywidualnym dzieckiem czy osobą dorosłą oraz z grupami w instytucjach bądź organizacjach.
W zakres kwalifikacji zawodowych wchodzi wiedza pedagogiczna, psychologiczna i socjologiczna oraz kompetencje metodyczne.
Pozwala to na przyjmowanie stanowisk opiekuna i wychowawczy. Studia w tym zakresie zorientowane są na przyszłą pracę w różnego typu świetlicach dziecięco-młodzieżowych jako organizator zajęć, w internatach, półinternatach oraz placówkach opieki całkowitej jako wychowawca – opiekun.
Absolwent także przygotowany jest do bezpośredniej pracy z osobami starszymi jako opiekun i organizator zajęć w zakładach dziennego pobytu, a także do opieki indywidualnej.

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu

Adres: Piastowska 14, 49-300 Brzeg
Telefon: 77 416 00 70
dziekanat@wshe.edu.pl, rektorat@wshe.edu.pl