Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Brzegu realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Twoja młodość – Twój czas!

Projekt realizowany jest w okresie od X 2019 – XII 2020

 

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 48 osób w wieku 15 – 29 lat pozostających bez pracy.

Projekt przewiduje wsparcie w postaci:

– indywidualne wsparcie psychologiczne,

– indywidualne wsparcie doradcy zawodowego,

– grupowe warsztaty psychologiczne,

– szkolenia zawodowe nadające kwalifikacje lub kompetencje – wynagrodzenie dla uczestników za udział w kursach,

– 3 miesięczny odpłatny staż zawodowy,

– pośrednictwo pracy,

– pomoc w uzyskaniu zatrudnienia,

– zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,

– refundacja wyposażenia lub doposażenie stanowiska pracy.

Dane kontaktowe: 77/4160070 lub  575 378 389.

Do pobrania:  Formularz rekrutacyjnyRegulamin.

.
Wartość realizowanego projektu: 753 635,00 zł, w tym 699 425,00 finansowane ze środków UE i budżetu Państwa.

projUE_twoja_mlodosc-twoj-czas