Samorząd studencki w WSH-E

Zadania samorządu studenckiego:

  • Sprawuje opiekę nad sekcjami naukowymi i organizacjami studenckimi istniejącymi i działającymi na ternie WSH-E
  • Reprezentuje środowisko studenckie Uczelni, biorąc czynny udział w pracach Senatu
  • Współdziała z samorządami innych Uczelni, a także z organizacjami studenckimi działającymi w tych uczelniach
  • Jest współorganizatorem imprez studenckich takich jak: Bal Andrzejkowy,Mikołajki, Bal Maskowy czy imprezy integracyjne
  • Integruje środowisko studenckie WSH-E poprzez organizację wycieczek, zawodów sportowych i imprez kulturalnych

Skład samorządu studenckiego

Przewodniczący: Kaja Piechowiak
Z-ca Przewodniczącego: Delfina Krężel
Sekretarz Samorządu Studenckiego: Łukasz Kielian

Członkowie Samorządu Studenckiego

Monika Czuj, Zuzanna Saik, Artur Piotrowski, Justyna Mękal, Marcin Jelonek, Karolina Hanyż, Piotr Nadolny, Marta Witkowska

Sąd koleżeński

Sędzia – Marta Teneta
Prokurator – Jolanta Niewdana
Obrońca – Artur Gawlik