Opłaty za studia na kierunku

  • Pedagogika
  • Filologia angielska – Pierwszy rok na studiach stacjonarnych całkowicie za darmo!!!

Wpisowe tylko teraz 0 zł
( przy składaniu dokumentów należy wpłacić 100 zł na poczet pierwszej raty czesnego)

Studia stacjonarne – 1500 zł za semestr
Studia niestacjonarne – 1500 zł za semestr

Dokumenty do pobrania:

 Lista specjalności:
Kierunek Nazwa specjalizacji Czas trwania Data rozpoczęcia
Asystent rodziny 3 Lata Październik 1, 2018
Filologia Angielska – specjalizacja nauczycielska 3 Lata Październik 1, 2018
Filologia Angielska – specjalizacja translatroska 3 Lata Październik 1, 2018
Filologia Angielsko-Rosyjska – specjalizacja nauczycielska 3 Lata Październik 1, 2018
Filologia Angielsko-Rosyjska – specjalizacja translatroska 3 Lata Październik 1, 2018
Filologia Rosyjska – Język Biznesu 3 Lata Październik 1, 2018
Filologia Rosyjska – Przekładoznawcza 3 Lata Październik 1, 2018
Pedagogika kultury i mediów 3 Lata Październik 1, 2018
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 3 Lata Październik 1, 2018
Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową 3 lata Październik 1, 2018
Pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną 3 Lata Październik 1, 2018
Poradnictwo i Coaching Karier 3 lata Październik 1, 2018
Profilaktyka niedostosowania społecznego i opieka socjalna 3 Lata Październik 1, 2018
Profilaktyka psychopedagogiczna z elementami terapii 3 Lata Październik 1, 2018
[/vc_column][/vc_row]