Opłaty za studia na kierunku

  • Pedagogika
  • Filologia angielska – Pierwszy rok na studiach stacjonarnych całkowicie za darmo!!!

Wpisowe tylko teraz 0 zł
( przy składaniu dokumentów należy wpłacić 100 zł na poczet pierwszej raty czesnego)

Studia stacjonarne – 1500 zł za semestr
Studia niestacjonarne – 1500 zł za semestr

Dokumenty do pobrania:

 Lista specjalności:
Kierunek Nazwa specjalizacji Czas trwania Data rozpoczęcia
Asystent rodziny i edukator osób starszych 3 Lata Październik 1, 2019
Doradztwo edukacyjno-zawodowe i coaching 3 lata Październik 1, 2019
Edukacja małego dziecka z animacją czasu wolnego 3 lata Październik 1, 2019
Filologia Angielska – specjalizacja nauczycielska 3 Lata Październik 1, 2019
Filologia Angielska – specjalizacja translatroska 3 Lata Październik 1, 2019
Pedagogika kultury i mediów 3 Lata Październik 1, 2019
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną 3 Lata Październik 1, 2019
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną 3 Lata Październik 1, 2019
Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową 3 lata Październik 1, 2019
Profilaktyka psychopedagogiczna z elementami terapii 3 Lata Październik 1, 2019