Opłaty za studia na kierunku

  • Pedagogika
  • Filologia angielska – Pierwszy rok na studiach stacjonarnych całkowicie za darmo!!!

Wpisowe tylko teraz 0 zł
( przy składaniu dokumentów należy wpłacić 100 zł na poczet pierwszej raty czesnego)

Studia stacjonarne – 1500 zł za semestr
Studia niestacjonarne – 1500 zł za semestr

Dokumenty do pobrania:

 Lista specjalności:
Kierunek Nazwa specjalizacji Czas trwania Data rozpoczęcia
Archiwistyka 3 Lata Październik 1, 2017
Asystent rodziny 3 Lata Październik 1, 2017
Dokumentalistyka konserwatorska 3 Lata Październik 1, 2017
Filologia Angielska – specjalizacja nauczycielska 3 Lata Październik 1, 2017
Filologia Angielska – specjalizacja translatroska 3 Lata Październik 1, 2017
Filologia Angielsko-Rosyjska – specjalizacja nauczycielska 3 Lata Październik 1, 2017
Filologia Angielsko-Rosyjska – specjalizacja translatroska 3 Lata Październik 1, 2017
Filologia Rosyjska – Język Biznesu 3 Lata Październik 1, 2017
Filologia Rosyjska – Przekładoznawcza 3 Lata Październik 1, 2017
Odnawialne Źródła Energii Październik 1, 2017
Pedagogika kultury i mediów 3 Lata Październik 1, 2017
Pedagogika małego dziecka z elementami logopedii (żłobkowa) 3 Lata Październik 1, 2017
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 3 Lata Październik 1, 2017
Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową 3 lata Październik 1, 2017
Pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną 3 Lata Październik 1, 2017
Poradnictwo i Coaching Karier 3 lata Październik 1, 2017
Profilaktyka niedostosowania społecznego i opieka socjalna 3 Lata Październik 1, 2017
Profilaktyka psychopedagogiczna z elementami terapii 3 Lata Październik 1, 2017
[/vc_column][/vc_row]