andrago centrum

 STUDIA PODYPLOMOWE W KIELCACH

Studia podyplomowe w Kielcach organizowane przez Instytut Studiów podyplomowych „Andrago Centrum” we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu. Instytut kształci słuchaczy w zakresie przygotowania merytorycznego do nauczania wybranego przedmiotu lub prowadzenia zajęć. Studia pedagogiczne zapewniają właściwe przygotowanie absolwentów pod kątem metodyczno-dydaktycznym i pragmatycznym do realizacji programu nauczania (lub prowadzenia zajęć) we wszystkich typach szkół publicznych i niepublicznych. Podyplomowe studia pedagogiczne w Kielcach przeznaczone są dla nauczycieli, a dla osób pragnących uzyskać uprawnienia pedagogiczne przygotowany jest odrębny kierunek studiów.

DLACZEGO INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ANDRAGO CENTRUM?

  • Nowoczesne i przystosowane do potrzeb edukacyjnych programy nauczania,
  • Podmiotowe traktowanie naszych słuchaczy,
  • Dogodne terminy zajęć,
  • Lokalizacja w centrum Kielc,
  • Doskonałe wyposażenie sal wykładowych,
  • Porównywalnie do innych niskie czesne rozłożone na bezodsetkowe raty,
  • Przyjacielska atmosfera i partnerstwo,
  • Bezpłatne porady merytoryczno-prawne z zakresu prawa oświatowego,
  • Ulgi finansowe za kontynuację kolejnej edycji pedagogicznych studiów podyplomowych,
  • Dopłata do czesnego dla bezrobotnych (z urzędu pracy).

Kontakt:
Instytut Studiów Podyplomowych
Andrago Centrum
Kielce, ul. Wesoła 19/3
tel. 41 33 08 800 lub 730 506 730