Asystent rodziny i edukator osób starszych

Absolwent 3-letnich studiów o specjalności Asystent rodziny będzie przygotowany wielostronnie do pracy z rodziną w warunkach różnych utrudnień.

Czas trwania:
3 Lata

Absolwent 3-letnich studiów o specjalności Asystent rodziny będzie przygotowany wielostronnie do pracy z rodziną w warunkach różnych utrudnień. Podstawą kwalifikacji specjalistycznych będzie pogłębiona wiedza z zakresu pedagogiki, socjologii rodziny oraz poradnictwa wychowawczo – rodzinnego.

W czasie studiów uzyska niezbędną wiedzę o mechanizmach niedostosowania społecznego i patologii, wiedzę z zakresu psychologii klinicznej oraz pedagogiki specjalnej i terapeutycznej. Pomoże to w zrozumieniu problemów rodziny i właściwym doborze form pomocy.

Kompetencje w zakresie wiedzy, umiejętności i dyspozycji osobowościowych czynią go właściwym pracownikiem na stanowiskach: opiekun rodziny niewydolnej wychowawczo, asystent rodzin zastępczych, asystent w pogotowiu opiekuńczo-rodzinnym, pracownik służb socjalnych związanych z rodziną oraz kurator sądowy.

Absolwent może podjąć pracę w charakterze pracownika socjalnego oraz asystenta rodziny.

Miejsca zatrudnienia naszych absolwentów:

  • ośrodki wychowawcze,
  • ośrodki terapii zajęciowej,
  • ośrodki psychoprofilaktyki środowiskowej,
  • młodzieżowe ośrodki adaptacji społecznej,
  • świetlice terapeutyczne,
  • pogotowia opiekuńcze,
  • specjalistyczne gabinety profilaktyki, diagnozy i terapii pedagogicznej,
  • ośrodki dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych,
  • domy pomocy społecznej.

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu

Adres: Piastowska 14, 49-300 Brzeg
Telefon: 77 416 00 70
dziekanat@wshe.edu.pl, rektorat@wshe.edu.pl